Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Aktualne projekty zagraniczne

EGI-ACE

Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury obliczeniowej umożliwiającej współpracę w obszarze problemów o dużej intensywności łączących duże wolumeny danych przekraczających granice jednego centrum danych.

Szczegóły

EOSC Future

Poprzez rozwój Portalu EOSC projekt ma doprowadzić do rozszerzenia ekosystemu EOSC, zintegrować istniejące infrastruktury i inicjatywy naukowe, zaangażować nowe dziedzinowe i narodowe społeczności naukowe.

Szczegóły

EPOS-ERIC

System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS - European Plate Observing System) ma na celu budowę europejskiej e-infrastruktury badawczej dla nauk tzw. „twardej" Ziemi. Głównym zadaniem EPOS-u jest integracja różnorodnych i rozproszonych Europejskich Infrastruktur Badawczych w naukach o „twardej" Ziemi, w oparciu o nowoczesne technologie IT.

Szczegóły

LUMI

Projekt The Large Unified Modern Infrastructure to wspólne przedsięwzięcie 10 krajów europejskich mające na celu operacyjne udostępnienie zasobów superkomputera LUMI dla środowiska naukowego w Europie.

Szczegóły

EUROCC

Głównym celem projektu EuroCC jest stworzenie europejskiego systemu wsparcia technologicznego opartego o ściśle powiązane ze sobą Narodowe Centra Kompetencji w poszczególnych krajach europejskich, co pozwoli na odnoszenie korzyści środowisku akademickiemu, sektorowi przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP) oraz administracji publicznej z dostępnej wiedzy specjalistycznej, doświadczenia i zasobów EuroHPC.

Szczegóły

PROTEUS-RS

W ramach projektu przewiduje się wykonanie modeli oraz szeregu symulacji numerycznych w oparciu o architektury komputerowe wysokiej wydajności na potrzeby projektowania procesu wytwarzania metalowych elementów długich.

Szczegóły

EPOS SP

Celem projektu EPOS-SP jest opracowanie i wdrożenie założeń pozwalających na zapewnienie trwałości infrastruktury EPOS wytworzonej w poprzednich projektach (EPOS-PP oraz EPOS-IP).

Szczegóły

EOSC Enhance

Projekt EOSC Enhance ma na celu zbudowanie ulepszonej, bardziej zintegrowanej wersji Portalu EOSC, co umożliwi poprawę i rozszerzenie rozwiązań, które sprawią, że łatwiej będzie odszukać europejskie usługi naukowe oraz zbiory danych otwartej nauki.

Szczegóły

EOSC-Synergy

Projekt wprowadza standardy EOSC dla infrastruktur krajowych w dziewięciu krajach Unii Europejskiej. Stanie się to poprzez zharmonizowanie polityk oraz rozszerzenie dostępu do infrastruktur badawczych, danych naukowych i serwisów dziedzinowych.

Szczegóły

Sano

Celem projektu jest utworzenie w Krakowie ośrodka medycyny obliczeniowej. Centrum będzie głównym motorem europejskiego postępu w tym szybko rozwijającym się sektorze, opracowując zaawansowane metody inżynieryjne do zapobiegania, diagnozowania i leczenia chorób oraz zaspokajając ogólnoświatową potrzebę radykalnie usprawnionych systemów opieki zdrowotnej.

Szczegóły

PRACE-6IP

Celem projektu jest implementacja nowych rozwiązań oraz utrzymanie operacyjności środowiska PRACE w obszarze europejskich infrastruktur obliczeniowych HPC.

Szczegóły

PRIMAGE

W ramach projektu PRIMAGE stworzony zostanie system wspierania decyzji klinicznych (Clinical Decision Support System – CDSS) dla leczenia nowotworów (nauroblastoma, glejak) występujących u dzieci.

Szczegóły