Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Procedura rejestracji nazw domen

Wersja 2.0
Obowiązuje od 1 stycznia 1999

 1. Rejestrujący przystępując do rejestracji domeny w jednej z domen administrowanych przez ACK Cyfronet AGH powinien upewnić się czy nie istnieje już zarejestrowana domena o identycznej nazwie.
 2. W przypadku gdy taka domena nie istnieje Rejestrujący wypełnia "Formularz rejestracji i aktualizacji nazw domen" i przysyła go do ACK Cyfronet AGH zgodnie z zawartą w Formularzu instrukcją. Przed przysłaniem Formularza Rejestrujący powinien uruchomić Primary i Secondary DNS Serwer dla rejestrowanej domeny.
 3. Warunkiem koniecznym rejestracji domeny jest poprawne wypełnienie "Formularza rejestracji i aktualizacji nazw domen oraz uruchomienie dla niej Primary i Secondary DNS Serwera.
 4. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o rejestrację domeny Rejestrujący jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku odrzucenia Formularza z powodu zawartych w nim błędów Rejestrujący powinien dokonać odpowiednich poprawek i przysłać Formularz powtórnie. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty rejestracyjnej (patrz: cennik) na podane poniżej konto:

  ACK CYFRONET AGH
  Bank Pekao S.A.
  11124047221111000048490168

  W przypadku braku wpłaty w ciągu 15 dni od dnia przyjęcia wniosku do realizacji jest on automatycznie odrzucany.
 5. ACK Cyfronet AGH dokona rejestracji domeny niezwłocznie po wpłynięciu stosownej opłaty. Na blankiecie przekazu pieniędzy Rejestrujący musi podać nazwę rejestrowanej domeny i ewentualny identyfikator zgłoszenia, jeżeli został on zwrotnie przypisany przez ACK Cyfronet AGH.
 6. ACK Cyfronet AGH poinformuje Rejestrującego o fakcie zarejestrowania domeny pocztą elektroniczną oraz wystawi fakturę zgodnie z danymi podanymi w Formularzu przez Rejestrującego.
 7. Po każdym rocznym okresie rejestracji domeny ACK Cyfronet AGH wystawi fakturę proforma za odnowienie rejestracji (patrz: cennik)  zgodnie z danymi podanymi w Formularzu przez Rejestrującego domenę o ile nie wpłynie wcześniej wniosek o jej usunięcie.
 8. W przypadku nieuiszczenia w ciągu 60 dni opłaty odnawiającej rejestrację, ACK Cyfronet AGH może, bez żadnych konsekwencji dla siebie usunąć zarejestrowaną przez Rejestrującego domenę z baz danych DNS.