Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Kariera

Praca w ACK Cyfronet AGH to szansa zdobycia unikalnych umiejętności i doświadczeń związanych z budową, instalacją i eksploatacją Komputerów Dużej Mocy (KDM). To także możliwość tworzenia zaawansowanych systemów IT dla wiodących, krajowych i międzynarodowych inicjatyw naukowych w obrębie technologii webowych i chmurowych.

Kadrę Cyfronetu tworzą specjaliści różnych dziedzin, dzięki czemu możemy kompetentnie wspierać użytkowników w osiąganiu ich celów.

Aktualne oferty pracy:

Bez względu na trwające w danym momencie rekrutacje, zachęcamy do wysyłania CV osoby posiadające lub pragnące rozwinąć doświadczenie w następujących dziedzinach:

  • Administracja systemami składowania danych i serwerami
  • Programowanie, rozwój aplikacji i portali
  • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
  • Technologie chmurowe
  • Technologie webowe (PHP, HTML+CSS, javascript i pochodne)
  • Utrzymanie i rozwój sieci komputerowych
  • Utrzymanie i rozwój systemów superkomputerowych

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: kariera@cyfronet.pl
Przy wysyłaniu CV prosimy o zaznaczenie w treści wiadomości odpowiedniej kategorii.
ACK Cyfronet AGH zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH), al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, przeprowadzenia przyszłych rekrutacji (jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę) oraz zabezpieczenia danych na wypadek ewentualnych roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji oraz w zakresie dodatkowych danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym. Ze szczegółowymi informacjami na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można zapoznać się tutaj.

W przypadku zawarcia przez Panią/Pana w zgłoszeniu rekrutacyjnym dodatkowych danych osobowych (tj. danych innych niż wymagane na podstawie art. 221 Kodeksu pracy), prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu rekrutacyjnym następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Akademię Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH) w celu przeprowadzenia rekrutacji z moim udziałem.

W przypadku chęci wzięcia przez Panią/Pana udziału w przyszłych procesach rekrutacji, prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu rekrutacyjnym następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Akademię Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH) w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji z moim udziałem.