Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Poczta elektroniczna

Usługa poczty elektronicznej  zapewnia użytkownikom możliwość wysyłania i odbioru poczty elektronicznej.

Odbiorcami usługi poczty elektronicznej dla Środowiska Akademickiego są:

  • pracownicy ACK Cyfronet AGH
  • pracownicy uczelni i instytutów naukowych Środowiska Akadmeickiego Krakowa
  • projekty realizowane przez ACK Cyfronet AGH

Użytkownicy poczty elektronicznej  mogą korzystać z:

  • kont  dostępowych do poczty elektronicznej
  • adresów poczty elektronicznej
  • serwera poczty elektronicznej protokoły: SMTP, SMTPS, IMAPS, POP3S - pod adresem kinga.cyf-kr.edu.pl
  • serwisu WWW dostępnego pod adresem https://poczta.cyfronet.pl  umożliwiającego odbiór i wysyłanie poczty poprzez przeglądarki internetowe -
  • serwera wymiany plików pod adresem https://box.cyfronet.pl
  • serwisu stron domowych dostępnego pod adresem https://home.cyf-kr.edu.pl/~nazwakonta

Każdy użytkownik ma indywidualny identyfikator nadany przez Dział Użytkowników w ACK Cyfrotnet AGH. Dostęp do konta zabezpieczony jest hasłem. Hasło powinno zawierać minimum 8 znaków w tym duże i małe liteery, cyfry i znaki specjalne.

Połączenia z serwerem realizowane są z wykorzystaniem szyfrowania.

Listy przesyłane do serwera pocztowego filtrowane są przez oprogramowanie antywirusowe i antyspamowe.

Oprócz poczty dla środowiska akademickiego ACK Cyfronet AGH świadczy usługę poczty elektronicznej dla klientów Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie na podstawie dedykowanych umów, na dwóch osobnych serwerach tj. https://pocztapro.cyfronet.pl i https://mailcom.cyfronet.pl.