Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
 • Start
 • Komputery
 • Zasady świadczenia usług na komputerach obliczeniowych

Zasady świadczenia usług na komputerach obliczeniowych

I Użytkownicy ACK Cyfronet AGH

 1. Zasoby obliczeniowe ACK Cyfronet AGH wchodzą w skład infrastruktury PLGrid.
 2. Osoby, które chciałyby korzystać z zasobów obliczeniowych PLGrid, proszone są o zapoznanie się z Zasadami Funkcjonowania Infrastruktury PLGrid oraz Regulaminem Użytkownika Infrastruktury PLGrid.
  Wiele przydatnych informacji znajduje się w Podręczniku Użytkownika. Zawarto w nim porady nt. zakładania i konfiguracji konta, korzystania z dostępnego oprogramowania, a także opis środowiska pracy i wskazówki ułatwiające korzystanie z zasobów PLGrid.
 3. Konto dostępowe do infrastruktury PLGrid uzyskuje się poprzez rejestrację w Portalu PLGrid.
 4. Informacje przydatne po zakończeniu procesu rejestracji i otrzymaniu powiadomienia o utworzeniu konta dostępowego do infrastruktury PLGrid, użytkownik może znaleźć w sekcji Pierwsze kroki w Portalu Użytkownika.

II Przyznawanie kont na komputerach

 1. Na superkomputerach (Athena, Ares, Prometheus, ...) rejestracja dokonywana jest w sposób elektroniczny poprzez Portal PLGrid i nie wymaga dodatkowych podpisów. Więcej informacji w sekcji: Pierwsze kroki w Portalu Użytkownika.
 2. W przypadku innych komputerów (konto pocztowe, konto w systemie PlatonU3), warunkiem uzyskania konta uprawniającego do korzystania z nich jest przedłożenie w ACK Cyfronet AGH odpowiednich formularzy rejestracyjnych – tzw. KART UŻYTKOWNIKA KOMPUTERA. Wypełnione formularze muszą być podpisane przez przełożonego (kierownika jednostki, dziekana, itp.).

III Dostęp do komputerów obliczeniowych

Komputery dużej mocy obliczeniowej zainstalowane w ACK CYFRONET AGH są dostępne poprzez sieć Internet. Adresy sieciowe tych komputerów oraz ich podstawowe parametry podane są na stronie KDM.

IV Informacje i konsultacje dla Użytkowników

ACK Cyfronet AGH ma obowiązek udostępniać użytkownikom informacje o możliwościach wykorzystania systemów i oprogramowaniu oraz ewentualnych problemach związanych z ich eksploatacją.

 1. Bieżące informacje eksploatacyjne, systemowe i software'owe dostępne są poprzez motd ("message of the day") oraz na stronie KDM.
 2. Osoby posiadające konto w infrastrukturze PLGrid prosimy o zgłaszanie wszelkich pytań poprzez system Helpdesk. Osoby, które nie posiadają konta w naszym systemie, mogą pisać bezpośrednio na adres: helpdesk@plgrid.pl .

V Wykorzystanie komputerów

Użytkownicy zobowiązani są do umieszczania w swoich publikacjach informacji o wykonaniu obliczeń w ramach infrastruktury PLGrid oraz cyklicznego rozliczania przyznanych grantów. Więcej na temat rozliczeń: Rozliczanie grantów w portalu.