Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt EOSC Beyond

Akronim: EOSC Beyond
Pełna nazwa: Rozwój w obrębie innowacji i kolaboracji naukowej
Logotyp:
Czas trwania: 01.04.2024 - 31.03.2027
Cel:

Celem EOSC Beyond jest dostarczenie nowych rozwiązań dla otwartej nauki i narzędzi dla nauki w kontekście europejskiej chmury otwartej nauki (EOSC) poprzez dostarczenie nowych funkcji platformy EOSC Core. Planowane usprawnienia pozwolą aplikacjom naukowym na znajdowanie, komponowanie i dostęp do zasobów otwartej nauki oraz oferowanie ich jako zintegrowanych rozwiązań. W tym celu EOSC Beyond wspiera nową koncepcję EOSC: sfederowaną i zintegrowaną sieć węzłów działającą na różnych poziomach (krajowym, regionalnym, międzynarodowym i tematycznym) w celu pełnienia konkretnych misji naukowych swoich interesariuszy.

Dalsze szczegółowe cele projektu to: skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek nowych aplikacji naukowych za pomocą adapterów oprogramowania; wzbogacenie otwartej nauki o możliwości komponowania maszynowego i dynamicznemu uruchamiania aplikacji na współdzielonych zasobach; wspieranie innowacji w EOSC za pomocą dedykowanego środowiska testowego i integracyjnego oraz aktualizacja Architektury EOSC o nowe procesy i komponenty w celu możliwości jej reużytkowania przez węzły lokalne EOSC.

Projekt stosuje metodologię współprojektowania rozwiązań z odbiorcami EOSC. Pozyskiwanie wymagań, rozwój funkcjonalności oraz ich walidacja przebiega we współpracy z rozpoznanymi przypadkami użycia:

  • z inicjatyw krajowych i regionalnych EOSC (e-Infra CZ, Czechy, NFDI, Niemcy i NI4OS w regionie Europy Południowo-Wschodniej),
  • z infrastruktur badawczych z nauk społecznych i humanistycznych (CESSDA), nauk o życiu (CNB-CSIC i Instruct-ERIC), nauk o środowisku (ENES i LifeWatch) oraz zdrowia i żywności (METROFood- RI).

EOSC Beyond opiera się na wieloletnim doświadczeniu jego partnerów w opracowywaniu rozwiązań dla wielkoskalowych infrastruktur cyfrowych i naukowych oraz na ich dotychczasowym wkładzie w rozwój EOSC. Ostatecznie EOSC Beyond wspiera otwartą naukę w nowoczesnych, wielodyscyplinarnych badaniach wymagających dużej ilości danych, ułatwiając odkrywanie zasobów, dostęp do nich i ich ponowne wykorzystanie w społecznościach naukowych, organizacjach i krajach.

Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH odpowiedzialny jest za wsparcie eksperckie oraz dostarczenie rozwiązań w zakresie nowych funkcjonalności EOSC dla naukowców, w szczególności:
  • możliwości zestawienia dedykowanego środowiska pracy dla różnych dyscyplin naukowych, bazując na ofercie EOSC oraz zawartych w niej usługach i danych (resource composability),
  • dynamicznego uruchamiania aplikacji naukowych na współdzielonych zasobach,
  • funkcjonalności społecznościowych w EOSC,
  • pracy z ontologiami i adnotacją danych w EOSC w celu ulepszenia jakości metadanych produktów naukowych na cele ich zautomatyzowanego przetwarzania w infrastrukturach naukowych, w tym EOSC.
Kontakt:

Roksana Wilk
e-mail: r.wilk (at) cyfronet.pl
tel.: (+48) 12 633 34 26

Strona WWW:
https://www.eosc-beyond.eu/