Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt GEMINI

Akronim: GEMINI
Pełna nazwa: W kierunku GEMINI: Generacja wieloskalowych cyfrowych bliźniaków pacjentów z udarem niedokrwiennym i krwotocznym
Logotyp:
Czas trwania: 01.12.2023 – 30.11.2029
Cel:

GEMINI ma na celu dostarczenie zweryfikowanych wielonarządowych i wieloskalowych modeli obliczeniowych do wspomagania decyzji terapeutycznych i lepszego fundamentalnego zrozumienia ostrych udarów, zarówno niedokrwiennych, jak i krwotocznych. Zademonstrowane zostaną dodatkowe korzyści płynące z tych modeli obliczeniowych w spersonalizowanym zarządzaniu chorobą. GEMINI dostarczy m.in. zweryfikowane, zintegrowane, wieloskalowe, wielonarządowe modele Digital Twin in Healthcare (DTH) dla przepływu krwi mózgowej i płynu mózgowo-rdzeniowego, perfuzji i metabolizmu mózgu oraz przepływu krwi i zakrzepicy wzdłuż osi serce-mózg poprzez integrację dostępnych i nowo opracowanych dynamicznych, interoperacyjnych i modułowych modeli obliczeniowych. Opierając się na tych modelach, GEMINI dostarczy zweryfikowane populacyjne DTH etiologii i początku udaru niedokrwiennego i krwotocznego, leczenia i progresji choroby. Udowodnimy wartość cyfrowych bliźniaków poprzez ocenę wyboru modeli w leczeniu udaru niedokrwiennego w wieloośrodkowym badaniu klinicznym, w którym porównane zostaną wyniki leczenia i wyniki pacjentów w sytuacjach z dostępnością DTH i bez niej. W ramach projektu planowane jest wdrożenie ustrukturyzowanego podejścia do harmonizacji danych, zarządzania nimi, walidacji modeli, weryfikacji i certyfikacji modeli DTH. Szereg wyników projektu GEMINI będzie miało dużą wartość dla praktyki klinicznej, przemysłu wyrobów medycznych oraz w zakresie wspierania badań w dziedzinie nauk (bio)medycznych i informatycznych.

Rola Cyfronetu:

ACK Cyfronet AGH jest odpowiedzialne w projekcie za współtworzenie dobrych praktyk wytwarzania skomplikowanych medycznych modeli komputerowych biorąc pod uwagę ich możliwość uruchamiania na zasobach typu HPC oraz standaryzację ich parametrów wejściowych oraz wyjściowych. Na podstawie przygotowanych praktyk stworzone zostaną modele wirtualnego bliźniaka, które następnie będą przetestowane przez zespół Cyfronetowy w dużej skali - ten sam model będzie zastosowany dla dużej kohorty pacjentów przy użyciu infrastruktury HPC.

Kontakt: Marek Kasztelnik
e-mail: m.kasztelnik (at) cyfronet.pl
tel.: (+48) 12 633 34 26
Strona WWW:
https://dth-gemini.eu/