Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt Sano

Akronim: Sano
Pełna nazwa: Centrum Doskonałości Nowych Metod Diagnostyki Obliczeniowej i Spersonalizowanej Terapii
Logotyp:
Czas trwania: 1.08.2019 r. - 31.07.2026 r.
Cel: Celem projektu jest utworzenie w Krakowie ośrodka medycyny obliczeniowej. Centrum będzie głównym motorem europejskiego postępu w tym szybko rozwijającym się sektorze, opracowując zaawansowane metody inżynieryjne do zapobiegania, diagnozowania i leczenia chorób oraz zaspokajając ogólnoświatową potrzebę radykalnie usprawnionych systemów opieki zdrowotnej.
Obszarem działania Centrum będzie medycyna obliczeniowa:
1. Wprowadzenie kompletnie nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych wynikających z wytworzenia nowych, obliczeniowych biomarkerów chorób, zindywidualizowanych względem poszczególnych pacjentów.
2. Zwiększenie zaangażowania lekarzy na rzecz projektowania i wdrażania rozwiązań opartych na obliczeniach.
Centrum połączy wiedzę specjalistyczną w zakresie nauk decyzyjnych opartych na uczeniu maszynowym z podstawową identyfikacją biomarkerów przy użyciu zaawansowanych metod symulacji i analizy danych.
Centrum będzie działać jako główny dostawca technologii dla przemysłu, wspierając modernizację, innowacje i zwiększając wydajność. Ponadto będzie działać jako katalizator, przyciągając nowe inwestycje i przedsiębiorstwa. Zapewni istotne powiązanie między sektorem obliczeniowym, naukami medycznymi i sektorem przemysłowym, wspierając w ten sposób transfer wiedzy i technologii oraz przyspieszając innowacje.
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH będzie pełnił rolę lidera dla pakietu WP3 (Infrastruktura i Wsparcie) oraz WP4 (Zarządzanie talentami ludzkimi). Dr Marian Bubak pełni rolę Dyrektora ds. Naukowych Centrum.
Kontakt: Marian Bubak
e-mail: bubak (at) agh.edu.pl
tel.: (+48 12) 328 33 56
Strona WWW:
https://sano.science/