Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt DOME

Akronim: DOME
Pełna nazwa: Rozproszony Otwarty Rynek Usług dla Europejskiej Chmury oraz Usług Brzegowych (Edge Services)
Logotyp:
Czas trwania: 01.01.2023 – 31.12.2025
Cel: Przetwarzanie w chmurze jest uznawane za centralny element cyfrowej przyszłości Europy, dając europejskim przedsiębiorstwom i organizacjom publicznym technologię przetwarzania danych niezbędną do wspierania ich cyfrowej transformacji. W związku z tym Komisja Europejska zintensyfikowała wysiłki na rzecz wspierania absorpcji chmury w Europie w ramach swojej strategii, w szczególności zobowiązując się do ułatwienia „utworzenia rynku usług w chmurze dla użytkowników z UE z sektora prywatnego i publicznego".
Realizacja projektu DOME zapewni środki dostępu do zaufanych usług, w szczególności usług w chmurze i usług brzegowych, elementów składowych wdrożonych w ramach wspólnej platformy usług oraz, bardziej ogólnie, wszelkiego oprogramowania i usług przetwarzania danych opracowanych w ramach programów UE, takich jak program „Cyfrowa Europa", Horyzont 2020 lub Horyzont Europa.
Opierając się na założeniach programu Gaia-X i otwartych standardach, projekt DOME zapewni uzupełnienie techniczne dla programu, który tworzy „Cyfrowa Europa", wspierającego rozwój i przyjęcie zaufanych usług Chmurowych i Edge w Europie. Projekt będzie stanowił jeden punkt dostępu umożliwiający klientom i usługodawcom wzajemne spotkanie oparte na zaufaniu.
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH będzie odpowiedzialny za integrację rozwiązań związanych z rynkami danych jak i portalami usług i danych. Realizowane zadania będą oparte na integracji wcześniej realizowanych przez ACK Cyfronet AGH rozwiązań systemowych znanych ze środowiska EOSC, czyniąc nasze rozwiązania dostępne nie tylko dla obszarów naukowych, ale również przemysłowych.
Kontakt: Łukasz Dutka
e-mail: lukasz.dutka (at) cyfronet.pl
tel.: (+48) 12 633 34 26
Strona WWW:
W trakcie opracowywania