Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt DT-GEO

Akronim: DT-GEO
Pełna nazwa: Interdyscyplinarne cyfrowe bliźniaki do modelowania i symulacji złożonych zjawisk w obsłudze środowisk infrastruktury badawczej
Logotyp:
Czas trwania: 1.09.2022 – 31.08.2025
Cel: Projekt ma na celu wdrożenie prototypu tzw. Bliźniaka Cyfrowego (ang. Digital Twin, DT) na potrzeby badania skrajnych warunków geofizycznych, składającego się z powiązanych ze sobą komponentów zajmujących się zagrożeniami spowodowanymi trzęsieniami ziemi (naturalnymi lub wywołanymi antropogenicznie), wulkanami oraz tsunami wywołanymi trzęsieniami ziemi czy osuwiskami.
Ekstremalne zdarzenia geofizyczne odpowiadają za co najmniej 10% strat spowodowanych przez wszelkiego rodzaju klęski żywiołowe na całym świecie, a związane z nimi ryzyko wykazuje tendencję wzrostową w ostatnich dziesięcioleciach. Te skrajności geofizyczne mogą powodować ogromne szkody w infrastrukturze i życiu, a także duże bezpośrednie i pośrednie konsekwencje gospodarcze. Mogą one także dalej prowadzić do złożonych zdarzeń kaskadowych, takich jak fatalne trzęsienie ziemi w Mesynie w 1908 r., które wywołało podwodne osuwisko ziemi i tsunami. Co istotne, sama eksploatacja i niewłaściwe zarządzanie geozasobami i geozbiornikami może również indukować ekstremalne zdarzenia geofizyczne. Cyfrowy bliźniak obiektu to inaczej cyfrowa replika rzeczywistego zjawiska/procesu, która pozwala na wizualizację, manipulowanie i, w konsekwencji, zrozumienie jego fizycznej reakcji na zewnętrzne siły poprzez dynamiczne łączenie danych i modeli. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu dzisiejszych możliwości obliczeniowych ery eksaskalowej i ilości danych dostępnych do analizy. DT systemu Ziemi będą w stanie naśladować różne komponenty systemu (atmosferę, ocean, ląd, litosferę) z niezrównaną precyzją, zapewniając analizy, prognozy, kwantyfikację niepewności (UQ), oraz scenariusze „co by było, gdyby" dla zagrożeń naturalnych i antropogenicznych, od ich genezy do propagacji i oddziaływania.
Rola Cyfronetu: Rolą ACK Cyfronet AGH w projekcie jest wsparcie implementacji części tzw. Bliźniaka Cyfrowego związanej z hazardem antropogenicznym ze szczególnym uwzględnieniem prognozowania w długim okresie czasu. Ważnym etapem prac będzie również test funkcjonalności na przykładzie rzeczywistych obszarów eksploatacji m.in. geotermii oraz kopalni miedzi.
Kontakt: Joanna Kocot
e-mail: j.kocot (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55 w. 311
Strona WWW:
https://dtgeo.eu/