Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt Geo-INQUIRE

Akronim: Geo-INQUIRE
Pełna nazwa: Infrastruktury dla zintegrowanych badań zagadnień dotyczących Geosfery
Logotyp:
Czas trwania: 01.10.2022 – 30.09.2026
Cel: Projekt Geo-INQUIRE zapewni nowy lub znacznie ulepszony dostęp do kluczowych obserwacji, produktów danych i usług, które umożliwiają monitorowanie i symulację dynamicznych procesów w geosferze na niespotykanym dotąd poziomie szczegółowości i precyzji, zarówno przestrzennie, jak i czasowo. Dzięki Geo-INQUIRE naukowcy z całej Europy uzyskają dostęp do ogromnych ilości danych oraz najnowocześniejszych modeli numerycznych i zdefiniowanych przepływów danych z wykorzystaniem obliczeń HPC. W efekcie pozwoli to na lepsze zrozumienie podstawowych procesów zachodzących w systemie Ziemi, w szczególności tych związanych z geozagrożeniami, prowadząc jednocześnie do zwiększonej zdolności do zrównoważonego i bezpiecznego rozwoju i wykorzystania geozasobów. Stale rosnąca jakość i różnorodność danych związanych z naukami o Ziemi oznacza, że takie nowatorskie badania mogą pomóc osiągnąć holistyczne zrozumienie środowisk lądu, morza i niższych warstw atmosfery oraz sprzężenia między nimi, otwierając nowe ścieżki kolejnych badań. Geo-INQUIRE ma na celu pokonanie tradycyjnych barier między różnymi dziedzinami nauki i ułatwienie przekształcenia surowych danych obserwacyjnych w produkty wyższego poziomu. Projekt będzie opierać się na innowacyjnych technikach zarządzania danymi i rozbudowie infrastruktury danych w celu bezproblemowego rozpowszechniania tych zasobów wiedzy wśród szerszej bazy naukowców.
Rola Cyfronetu: Rolą ACK Cyfronet AGH w projekcie jest rozszerzenie możliwości prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem platformy EPISODES poprzez zwiększenie ilości dostępnych na platformie danych, adaptację możliwości platformy dla potrzeb badań przemysłowych oraz integrację serwisów platformy z serwisami European Open Science Cloud (EOSC).
Kontakt: Joanna Kocot
e-mail: j.kocot (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW:
https://www.epos-eu.org/geo-inquire