Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt Pionier-Q

Akronim: PIONIER-Q
Pełna nazwa: Pionier-Q – Ogólnopolska Kwantowa Infrastruktura Komunikacyjna
Logotyp:
Czas trwania: 01.02.2023 - 31.07.2025
Cel: Konsorcjum PIONIER-Q to odpowiedź na inicjatywę EuroQCI, PIONIER-Q łączy działania społeczności Polskiej Infrastruktury Komunikacji Kwantowej.
Projekt PIONIER-Q ma na celu zapewnienie infrastruktury kwantowej dystrybucji klucza oraz sieci komunikacji kwantowej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury światłowodowej sieci PIONIER. W wybranych punktach sieci zostaną zainstalowane szyfratory oraz urządzenia służące do kwantowej dystrybucji klucza (QKD). Urządzenia QKD będą wysyłać symetryczny klucz szyfrujący do szyfratorów w obu lokalizacjach po dedykowanych włóknach światłowodowych. Klucz ten zmienia swoją postać cyklicznie i będzie używany do zaszyfrowania danych transmitowanych między lokalizacjami, które wysyłają swoje dane standardowym kanałem transmisyjnym. Kwantowy klucz szyfrujący będzie wysyłany kanałem kwantowym, a więc zgodnie z zasadami mechaniki kwantowej nie będzie możliwe przechwycenie informacji wysłanych takim kanałem. Podglądnięcie transmisji kwantowej spowoduje uszkodzenie klucza, który stanie się bezużyteczny, a warstwa nadzorująca powiadomi o takim zdarzeniu. Technologia Kwantowego Klucza QKD dołoży do szyfratorów dodatkową warstwę bezpieczeństwa tym samym diametralnie zwiększając bezpieczeństwo przesyłanych danych.
Rola
Cyfronetu:
Partner
Kontakt: Karol Krawentek
e-mail: k.krawentek (at) cyfronet.pl
tel.: +48 126323355, w. 111
Strona WWW:
https://pionierq.pionier.net.pl/


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
Przedsięwzięcie MEiN pod nazwą "Realizacja projektu PIONIER-Q: Ogólnopolska Kwantowa Infrastruktura Komunikacyjna"
Nazwa zadania: Pionier-Q – Ogólnopolska Kwantowa Infrastruktura Komunikacyjna
Wartość dofinansowania: 226 171,25 Euro
Całkowita wartość zadania: 226 171,25 Euro
Krótki opis zadania: Projekt PIONIER-Q ma na celu zapewnienie infrastruktury kwantowej dystrybucji klucza oraz sieci komunikacji kwantowej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury światłowodowej sieci PIONIER. W wybranych punktach sieci zostaną zainstalowane szyfratory oraz urządzenia służące do kwantowej dystrybucji klucza (QKD). Urządzenia QKD będą wysyłać symetryczny klucz szyfrujący do szyfratorów w obu lokalizacjach po dedykowanych włóknach światłowodowych. Klucz ten zmienia swoją postać cyklicznie i będzie używany do zaszyfrowania danych transmitowanych między lokalizacjami, które wysyłają swoje dane standardowym kanałem transmisyjnym.