Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt EUMaster4HPC

Akronim: EUMaster4HPC
Pełna nazwa: Europejskie konsorcjum na rzecz edukacji w HPC
Logotyp:
Czas trwania: 01.01.2022 - 31.12.2025
Cel: Rozwój edukacji i szkoleń w dziedzinie obliczeń wielkoskalowych jest kluczem do wzmocnienia światowej klasy europejskiego ekosystemu superkomputerów, który ma zapewnić cyfrową transformację priorytetowych sektorów gospodarki. Jednakże na rynku pracy brak jest dobrze wyszkolonych pracowników w zakresie projektowania i rozwoju, wdrażania i eksploatacji systemów klasy HPC. Stąd wiele jednostek naukowych i przedsiębiorców ma trudności ze znalezieniem odpowiednio wykształconego personelu. Ma to duży wpływ na ograniczenie ich rozwoju ze względu na konieczność przeprowadzania dodatkowych szkoleń, często przez dłuższy okres po zatrudnieniu.
Celem projektu EUMaster4HPC (European Master for High Performance Computing) jest zdefiniowanie oraz opracowanie nowego i innowacyjnego programu europejskich studiów magisterskich, skupiających się na HPC. W założeniu program wyposaży studentów w kompetencje i wiedzę dotyczącą HPC wymaganą przez środowisko akademickie i przemysł.
Cel projektu wynika bezpośrednio z konkursu ogłoszonego przez EuroHPC JU, jest nim organizacja programu studiów magisterskich w Europie. Cele szczegółowe projektu to:
  • skuteczne rozpowszechnianie podstawowej wiedzy w zakresie HPC w dziedzinach naukowych i przemysłowych poprzez kształcenie na poziomie studiów magisterskich specjalistów i przyszłych liderów w dziedzinie technologii i zastosowań HPC, aby wypełnić lukę na rynku zasobów ludzkich,
  • synteza i transfer wiedzy naukowej, która umożliwia szersze wykorzystanie HPC na potrzeby europejskiego społeczeństwa i gospodarki,
  • zdefiniowanie zrównoważonego programu studiów magisterskich w HPC mającego zastosowanie we wszystkich krajach europejskich.
Rola Cyfronetu: AGH będzie pełniło w projekcie rolę koordynatora zadania 3.2, odpowiedzialnego za przygotowanie materiałów szkoleniowych na potrzeby szkoleń zdalnych. AGH razem z Cyfronetem opracują również prototypowe laboratoria szkoleniowe w zakresie HPC, które posłużą do szkolenia nauczycieli akademickich, jak również pozwolą studentom przetestować zdobytą wiedzę. AGH i Cyfronet będą wspierane w tym zadaniu przez inne uniwersytety techniczne i polskie centra superkomputerowe.
Kontakt: Renata Słota
e-mail: rena(at) agh.edu.pl
Strona WWW: https://eumaster4hpc.uni.lu/

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wysokowydajnych (JU) na podstawie umowy o dotację nr 101051997. JU otrzymuje wsparcie z programu Horyzont Unii Europejskiej Program badań i innowacji 2020 oraz Luksemburga, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Francji, Bułgarii, Holandii, Szwecji, Austrii, Czech, Polski, Słowenii, Węgier, Grecji, Portugalii, Irlandii, Cypru, Szwajcarii, Turcji.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
Premia na horyzoncie 2
Nazwa zadania: EUMaster4HPC: Europejskie konsorcjum na rzecz edukacji w HPC
Wartość dofinansowania: 42 505,00 zł
Całkowita wartość zadania: 42 505,00 zł
Krótki opis zadania: Celem projektu EUMaster4HPC (European Master for High Performance Computing) jest zdefiniowanie oraz opracowanie nowego i innowacyjnego programu europejskich studiów magisterskich, skupiających się na HPC. W założeniu program wyposaży studentów w kompetencje i wiedzę dotyczącą HPC wymaganą przez środowisko akademickie i przemysł. Cel projektu wynika bezpośrednio z konkursu ogłoszonego przez EuroHPC JU, jest nim organizacja programu studiów magisterskich w Europie.