Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt EPOS-ERIC

Akronim: EPOS ERIC TCS AH
Pełna nazwa: Faza Operacyjna Infrastruktury EPOS
Logotyp:
Czas trwania: 01.06.2021-31.12.2040
Cel: System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS - European Plate Observing System) ma na celu budowę europejskiej e-infrastruktury badawczej dla nauk tzw. „twardej" Ziemi. Głównym zadaniem EPOS-u jest integracja różnorodnych i rozproszonych Europejskich Infrastruktur Badawczych w naukach o „twardej" Ziemi, w oparciu o nowoczesne technologie IT. Dzięki temu EPOS umożliwi prowadzenie innowacyjnych i multidyscyplinarnych badań w celu lepszego zrozumienia procesów fizycznych i chemicznych na Ziemi, które wpływają na powstawanie trzęsień ziemi, wybuchów wulkanów, niestabilności podłoża, powstawania tsunami, jak również na procesy związane z ruchami tektonicznymi i deformacjami dynamicznymi na powierzchni Ziemi. Obecnie EPOS wszedł w fazę operacyjną infrastruktury budowanej w ramach projektów EPOS PP i EPOS-IP. W założeniu faza operacyjna infrastruktury EPOS ma trwać do roku 2040, przy czym możliwe jest jej przedłużenie. W jej ramach są udostępniane operacyjnie zasoby węzłów tematycznych. Polska udostępnia węzeł tematyczny hazardu antropogenicznego, tzw. TCS AH (ang. Thematic Core Services Anthropogenic Hazard).
Rola Cyfronetu: 
Głównym zadaniem Centrum jest operacyjne udostępnianie portalu i zintegrowanych z nim zasobów TCS AH (danych, oprogramowania i mocy obliczeniowych do ich analizy). Zakres prac obejmuje m.in. utrzymywanie zgodności portalu TCS AH z serwisami centralnymi EPOS ERIC, integrację nowych epizodów hazardu antropogenicznego oraz pakietów oprogramowania wykorzystywanego w badaniach naukowych.
Kontakt: Mariusz Sterzel
e-mail: m.sterzel (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55 w. 317
Strona WWW:
https://www.epos-eu.org/epos-eric