Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Zadania realizowane z budżetu państwa w roku 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na rozbudowę infrastruktury informatycznej
Nazwa zadania: Rozbudowa sieci LAN w ACK Cyfronet AGH dla potrzeb środowiskowych usług teleinformatycznych (wniosek nr II/SP/482469/2021, umowa nr 7283/II/SP/2021)
Wartość dofinansowania: 2 635 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 2 979 000,00 zł
Krótki opis zadania: W ramach zadania w latach 2021-2023 przeprowadzana jest rozbudowa sieci LAN w ACK Cyfronet AGH poprzez: I. Rozbudowę sprzętową lokalnej podsieci transmisji danych: 1) dwa przełączniki wyposażone w minimum 36 portów 40 GE, dwa przełączniki wyposażone w minimum 12 portów 100 GE oraz dwa mniejsze przełączniki wyposażone w 12-24 portów 10 GE, 2) dwa serwery do centralnego rejestrowania i analizowania zdarzeń dotyczących lokalnego ruchu IP. II. Ochronę sieci na poziomie drugim: dwa urządzenia UTM (ang. Unified Threat Management) do zaawansowanej ochrony sieci lokalnej. III. Ochronę aplikacji w lokalnej sieci komputerowej: 1) system zabezpieczenia dostępu do aplikacji webowych i serwisów informacyjnych WWW, 2) dwa serwery monitorowania usług sieciowych w sieci lokalnej, 3) system ochrony sieci przed atakami DDoS - wykrywanie ataków, zarządzanie pasmem, blokowanie ataków, 4) system optymalizacji obciążenia oraz wydajności serwerów usług sieciowych - trzy urządzenia typu Load Balancer. IV. Budowę nowoczesnej infrastruktury serwerów lokalnych usług sieciowych: 1) zestaw trzech serwerów do wirtualizacji usług sieciowych, 2) oprogramowanie wirtualizacyjne, 3) dwie lokalne macierze dyskowe dla systemów wirtualizacji, 4) dwa przełączniki Fibre Channel 24 porty 8/16 Gb, 5) szafa serwerowa 42U. V. Budowę nowego systemu udostępniania lokalnej sieci bezprzewodowej WLAN.

Inne realizowane projekty, współfinansowane z budżetu państwa, rozpoczęte w roku 2023:

Pionier-Q