Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Zadania realizowane z budżetu państwa w roku 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na zakup infrastruktury informatycznej
Nazwa zadania: Specjalizowany system obliczeniowy na potrzeby badań nad COVID-19 (Wniosek nr IIL/SP/492805/2020, umowa nr 7145/II/SP/2020)
Wartość dofinansowania: 11 900 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 21 090 788,74 zł
Krótki opis zadania:

Celem inwestycji było zapewnienie polskiemu środowisku naukowemu i gospodarce najnowocześniejszych zasobów obliczeniowych opartych o procesory i akceleratory GPGPU najnowszej generacji wraz z niezbędnym podsystemem składowania danych opartym o bardzo szybkie pamięci flash. Tego typu infrastruktura wychodzi naprzeciw potrzebom użytkowników superkomputerów Cyfronetu, którzy wykorzystują infrastrukturę obliczeniową zarówno do wykonywania standardowych symulacji naukowych (HPC), jak i do aplikowania metod sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) w celu prowadzenia badań z zakresu medycyny, farmakologii i biologii, w szczególności w zakresie koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19.

W ramach inwestycji zrealizowano zakup superkomputera, któremu nadano nazwę "Athena". System został zainstalowany w serwerowni ACK Cyfronet AGH przy ul. Podole 62 w Krakowie.

Athena osiąga teoretyczną moc obliczeniową ponad 7,7 PetaFlopsów (7709 TeraFlopsów), co zapewniło maszynie zajęcie 105 miejsca na liście TOP500 w czerwcu 2022 r. oraz sprawiło, że w tym czasie był to najszybszy superkomputer w Polsce. Zainstalowany w 2021 roku w Cyfronecie system dostarcza polskiemu środowisku naukowemu i gospodarce najnowocześniejszych zasobów obliczeniowych opartych o procesory i akceleratory GPGPU najnowszej generacji wraz z niezbędnym podsystemem składowania danych opartym o bardzo szybkie pamięci flash. Konfiguracja Atheny obejmuje: 48 serwerów z procesorami AMD EPYC i 1 TB pamięci RAM (w sumie 6144 rdzenie obliczeniowe CPU) oraz 384 karty GPGPU NVIDIA A100.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na rozbudowę infrastruktury informatycznej
Nazwa zadania: Rozbudowa sieci MAN dla potrzeb krakowskiego środowiska naukowego (wniosek nr II/SP/482723/2021, umowa nr 7240/II/SP/2021, aneks nr 1)
Wartość dofinansowania: 750 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 003 664,45 zł
Krótki opis zadania: W ramach zadania, w obrębie sieci MAN Kraków, miała miejsce: I. Rozbudowa sprzętowej podsieci transmisji danych o: 1) trzy karty interfejsowe 10GigaEthernet do przełącznika Juniper MX480/960, 2) dwa komplety zasilaczy do przełączników Juniper MX480, 3) dwa serwery do gromadzenia danych statystycznych dotyczących wielkości ruchu w sieci, 4) cztery urządzenia UPS z modułami bateryjnymi.  II. Rozbudowa infrastruktury liniowej: budowa przyłącza światłowodowego do Zapasowego Centrum Danych ACK Cyfronet AGH przy ulicy Podole 62.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na rozbudowę infrastruktury informatycznej
Nazwa zadania: Rozbudowa Komputerów Dużej Mocy i zasobów przechowywania danych dla potrzeb środowiska naukowego (wniosek nr II/SP/482731/2021, umowa nr 7233/II/SP/2021, aneks nr 1)
Wartość dofinansowania: 1 200 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 2 059 610,00 zł
Krótki opis zadania: W ramach zadania przeprowadzono rozbudowę infrastruktury Systemu Składowania Danych ACK Cyfronet AGH poprzez: 1) zwiększenie pojemności i szybkości zasobów: zakup macierzy dyskowej, 2) zwiększenie przepustowości i rozbudowę sieci SAN: zakup dwóch przełączników Fibre Channel, 3) modernizację infrastruktury serwerowej: zakup dwóch serwerów HPE DL325 do wirtualizacji pamięci dyskowych wraz z wyposażeniem - specjalizowanym zasobem dyskowym.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na rozbudowę infrastruktury informatycznej
Nazwa zadania: Rozbudowa sieci LAN w ACK Cyfronet AGH dla potrzeb środowiskowych usług teleinformatycznych (wniosek nr II/SP/482469/2021, umowa nr 7283/II/SP/2021, aneks nr 1)
Wartość dofinansowania: 2 392 344,14 zł
Całkowita wartość zadania: 2 704 665,39 zł
Krótki opis zadania:

W ramach inwestycji przeprowadzona została rozbudowa sieci LAN w ACK Cyfronet AGH poprzez zakup: 1) serwera do centralnego rejestrowania i analizowania zdarzeń dotyczących lokalnego ruchu IP, 2) serwera monitorowania usług sieciowych w sieci lokalnej, 3) trzech serwerów do wirtualizacji usług sieciowych, 4) dwóch firewalli następnej generacji NGFW wraz z komponentem zarządczym "System Panorama".

Zakupiony sprzęt umożliwił realizację planowanych zadań: 1) budowa nowego systemu ochrony sieci lokalnej, 2) budowa nowoczesnej infrastruktury serwerów lokalnych usług sieciowych.


Inne realizowane projekty, współfinansowane z budżetu państwa, rozpoczęte w roku 2021:

EGI-ACE, EOSC Future, EuroCC, Panda3