Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt EOSC Future

Akronim: EOSC Future
Pełna nazwa: Integracja i konsolidacja istniejących mechanizmów dostępu do ogólnoeuropejskich, publicznych infrastruktur badawczych oraz usług komercyjnych z wykorzystaniem środowiska EOSC Portal
Logotyp:
Czas trwania: 01.04.2021 – 31.03.2024
Cel:

Poprzez rozwój Portalu EOSC projekt doprowadził do rozszerzenia ekosystemu EOSC, zintegrował istniejące infrastruktury i inicjatywy naukowe oraz zaangażował nowe dziedzinowe i narodowe społeczności naukowe. Postawione w projekcie wyzwania dążyły przede wszystkim do dalszego podwyższania jakości ekosystemu EOSC, by jak najlepiej wspierał rozwój nauki w Europie oraz zyskiwał coraz większe zaufanie i uznanie w oczach europejskich naukowców.

Projekt był kontynuacją osiągnięć z poprzednich projektów tworzących EOSC, czerpał także z wytycznych wypracowanych przez ciała powołane w EOSC Governance (w tym EOSC Executive Board (EB), EOSC Working Groups (WGs)).

Główne zadania wytyczone przez projekt EOSC Future to:

  1. Rozwój i podwyższanie jakości EOSC Portalu - praca nad architekturą, funkcjonalnościami i operacyjnością portalu.
  2. Rozbudowa i promocja funkcjonalności marketplace w Portalu - poszerzanie oferty EOSC  i dostarczanie funkcjonalności wspierających mechanizmy kooperacji pomiędzy dostarczycielami a użytkownikami zasobów w EOSC.
  3. Poszerzenie bazy użytkowników EOSC - dzięki podwyższaniu jakości i właściwej promocji EOSC, zaangażowanie nowych użytkowników i dostawców zasobów naukowych w EOSC.
  4. Zapewnienie długoterminowej stabilności EOSC - wdrażanie i kontynuacja pracy EOSC Sustainability WG,  dążenie do wzrostu liczby zasobów i użytkowników w EOSC, ciągła współpraca z głównymi interesariuszami  EOSC w trakcie trwania projektu a po jego zakończeniu, przekazanie wyników projektu do EOSC Association w celu propagowania osiągnięć projektu w ekosystemie EOSC.
Rola Cyfronetu:

Głównym obszarem działań EOSC Future był rozwój platformy EOSC Portal. ACK Cyfronet AGH było odpowiedzialne za rozwój jednego z trzech głównych komponentów Portalu: części skierowanej do użytkownika (w projekcie: Portal Demand Layer), w szczególności za jego funkcjonalności wspierające funkcjonalności marketplace.

Projekt poświęcił 4 pakiety na prace związane z rozwojem technicznym Portalu, a ich struktura uwzględniała proces dostarczania oprogramowania:

  • WP3 on Architecture and Interoperability  - projektowanie architektury i funkcjonalności EOSC Portalu,                
  • WP4 on Design and Development of Portal Supply Layer - rozwój komponentu Portal Supply Layer uwzględniający integrację z Portal Demand Layer,
  • WP5 on Design and Development of Portal Demand Layer - rozwój komponentu Portal Demand Layer uwzględniający integrację z Portal Supply Layer,
  • WP7 on EOSC Service Planning and Delivery - wdrożenie oprogramowania wytworzonego przez WP4 i WP5, monitorowanie działania Portalu i zagwarantowanie jego bezpieczeństwa.

ACK Cyfronet AGH było zaangażowane w każdym z nich, będąc odpowiedzialnym za pakiet WP5, co umożliwiło kompleksowe podejście do prowadzenia powierzonego komponentu, od planowania jego funkcjonalności do ich wdrożenia w produkcyjnej infrastrukturze.

Dodatkowo ACK Cyfronet AGH było zaangażowane w integrację nowych zasobów dołączających do ekosystemu EOSC, a w szczególności servisów EOSC-core w EOSC Portalu (Task 6.2 - Integration of EOSC-Core Services into European Research Practice).
Kontakt: Roksana Wilk
e-mail: r.wilk (at) cyfronet.pl
tel.: (+48) 12 632 33 55 w. 313
Strona WWW:
https://eoscfuture.eu/


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
Premia na horyzoncie 2
Nazwa zadania: EOSC Future: Ulepszenie Portalu EOSC i integracja serwisów tematycznych
Wartość dofinansowania: 1 590 858,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 590 858,00 zł
Krótki opis zadania: Poprzez rozwój Portalu EOSC projekt doprowadził do rozszerzenia ekosystemu EOSC, zintegrował istniejące infrastruktury i inicjatywy naukowe oraz zaangażował nowe dziedzinowe i narodowe społeczności naukowe. Postawione w projekcie wyzwania dążyły przede wszystkim do dalszego podwyższania jakości ekosystemu EOSC, by jak najlepiej wspierał rozwój nauki w Europie oraz zyskiwał coraz większe zaufanie i uznanie w oczach europejskich naukowców.