Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt Panda3

Akronim: AGH – Panda3
Pełna nazwa: Zwiększenie efektywności wykorzystania w AGH infrastruktury B+R dofinansowanej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Czas trwania: 28.09.2021 – 31.12.2024
Cel: Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania infrastruktury B+R oraz umiędzynarodowienie działalności jednostek naukowych, poprzez wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II priorytetu POIG, za pomocą której można prowadzić prace B+R oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych.
Rola Cyfronetu: Lider/ Koordynator
Kontakt: Jacek Kitowski
e-mail: kito (at) agh.edu.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55 w. 220

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INFRASTARt


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
Infrastart
Nazwa zadania: AGH - Panda3: Zwiększenie efektywności wykorzystania w AGH infrastruktury B+R dofinansowanej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Wartość dofinansowania: 18 460 396,25 zł w latach 2021-2023
Całkowita wartość zadania: 18 460 396,25 zł w latach 2021-2023
Krótki opis zadania: Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania infrastruktury B+R oraz umiędzynarodowienie działalności jednostek naukowych, poprzez wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II priorytetu POIG, za pomocą której można prowadzić prace B+R oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych.