Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt EPOS TCS AH PL

Akronim: EPOS TCS AH PL
Pełna nazwa: TCS AH (Thematic Core Services Anthropogenic Hazard) węzeł tematyczny dla zagrożeń antropogenicznych
Logotyp:
Czas trwania: 01.01.2021 - 31.12.2023
Cel: Projekt TCS AH (Thematic Core Services Anthropogenic Hazard) węzeł tematyczny dla zagrożeń antropogenicznych dotyczy aktywności partnerów konsorcjum EPOS TCS AH w ramach EPOS ERIC (European Plate Observing System), którego członkiem jest Polska. EPOS to program integracji infrastruktur badawczych, który służy multidyscyplinarnym badaniom procesów zachodzących w skorupie ziemskiej. TCS AH reprezentował jedną z dziesięciu dziedzin w EPOS. Misją konsorcjum TCS AH, złożonego z 12 instytucji z 8 krajów była integracja zasobów, danych i aplikacji służących badaniom zagrożeń sejsmicznych i innych zagrożeń geofizycznych spowodowanych eksploatacją zasobów ziemi.
Rola
Cyfronetu:
ACK Cyfronet AGH w projekcie odpowiedzialny był za utrzymanie i rozwój funkcjonalności platformy EPISODES – centralnego punktu węzła tematycznego TCS AH oraz innych związanych z TCS AH serwisów, a także za utrzymanie elementów integracji między TCS AH a EPOS ICS-C – integrującego wszystkie węzły tematyczne EPOS.
Kontakt: Mariusz Sterzel
e-mail: m.sterzel (at) cyfronet.pl
tel.: +48 126323355, w. 317
Strona WWW:
https://tcs.ah-epos.eu/


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
Program „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej"
Nazwa zadania: TCS AH (Thematic Core Services Anthropogenic Hazard) węzeł tematyczny dla zagrożeń antropogenicznych
Wartość dofinansowania: 966 979,00 zł
Całkowita wartość zadania: 966 979,00 zł
Krótki opis zadania: Projekt TCS AH węzeł tematyczny dla zagrożeń antropogenicznych dotyczy aktywności partnerów konsorcjum EPOS TCS AH w ramach EPOS ERIC, którego członkiem jest Polska. EPOS to program integracji infrastruktur badawczych, który służy multidyscyplinarnym badaniom procesów zachodzących w skorupie ziemskiej. TCS AH reprezentuje jedną z dziesięciu dziedzin w EPOS. Misją konsorcjum TCS AH, złożonego z 12 instytucji z 8 krajów jest integracja zasobów, danych i aplikacji służących badaniom zagrożeń sejsmicznych i innych zagrożeń geofizycznych spowodowanych eksploatacją zasobów ziemi.