Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt EUROCC

Akronim: EUROCC
Pełna nazwa: Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC
Logotyp:
Czas trwania: 1.09.2020 r. - 31.12.2022 r.
Cel: EuroHPC to wspólne przedsięwzięcie krajów europejskich i Komisji Europejskiej (EuroHPC JU) mające na celu budowę eksaskalowej infrastruktury obliczeniowej w Europie. W ramach II filaru tego projektu zaplanowano powstanie Narodowych Centrów Kompetencji EuroHPC, których zadaniem będzie wsparcie badań naukowych w przemyśle z udziałem badaczy środowiska akademickiego oraz z wykorzystaniem dostarczanych przez superkomputery EuroHPC zasobów obliczeniowych. Komputery Dużej Mocy stanowią obecnie kluczowe narzędzie dla rozwoju nauki i przemysłu w Europie, ich znaczenie rosło nieprzerwanie na przestrzeni trzech ostatnich dekad i ewoluowało w kierunku technologii, której zadaniem jest wspieranie szeregu najważniejszych sektorów europejskiej gospodarki.
Głównym celem projektu EuroCC jest stworzenie europejskiego systemu wsparcia technologicznego opartego o ściśle powiązane ze sobą Narodowe Centra Kompetencji w poszczególnych krajach europejskich, co pozwoli na odnoszenie korzyści środowisku akademickiemu, sektorowi przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP) oraz administracji publicznej z dostępnej wiedzy specjalistycznej, doświadczenia i zasobów EuroHPC. W każdym uczestniczącym europejskim państwie zostanie wyznaczony jeden punkt kontaktowy, określony mianem Narodowego Centrum Kompetencji EuroHPC, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie projektu i realizację zadań na poziomie krajowym.
Działalność Narodowych Centrów Kompetencji obejmować będzie:
 • współpracę centrów KDM w danym kraju oraz udostępnianych przez nie usług oraz szkoleń,
 • pracę nad rozwojem ulepszonych i nowych technik wsparcia i pomocy technicznej,
 • opracowanie biznesowego modelu współpracy z różnymi podmiotami stanowiącymi potencjalne grupy odbiorców,
 • promocję i upowszechnianie wiedzy na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 • wymianę najlepszych praktyk i udzielanie wsparcia pozostałym krajom europejskim.
Zwiększanie wewnętrznego potencjału w zakresie Komputerów Dużej Mocy (KDM), analizy dużych zbiorów danych oraz rozwoju sztucznej inteligencji (AI) ma na celu zlikwidowanie istniejących dysproporcji oraz zwiększenie przydatności tych technologii w poszczególnych krajach, co ostatecznie pozwoli zbudować doskonałą europejską bazę technologiczną.
Rola Cyfronetu: Projekt Narodowych Centrów Kompetencji EuroHPC zakłada utworzenie w każdym z uczestniczących krajów głównego punktu zarządzającego, w zakresie możliwości korzystania z zasobów EuroHPC przez środowisko naukowe, przemysł i administrację publiczną. W Polsce taką jednostką będzie ACK Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie realizujący działania przy współpracy z polskimi Centrami KDM tj. PCSS, ICM, WCSS, CI TASK, NCBJ stanowiących Konsorcjum PLGrid. Zadaniem Cyfronetu w projekcie EuroCC jest zbudowanie polskiego Centrum Kompetencji EuroHPC (Work package nr 18), które stanie się ośrodkiem eksperckim współpracy środowiska naukowego z sektorem przedsiębiorstw.
W tym celu zostaną podjęte następujące działania:
 • coroczna konferencja z warsztatami i organizacją „okrągłego stołu" skierowana do użytkowników zarówno ze środowiska akademickiego jak i biznesu,
 • warsztaty oparte o metodę burzy mózgów ukierunkowane na zdefiniowaniu problemów i trudności parterów komercyjnych, z udziałem naukowców współpracujących z Cyfronetem,
 • cykliczne seminaria z udziałem międzynarodowych specjalistów mające na celu zaprezentowania najnowszych trendów w nauce i przemyśle,
 • opracowanie listy przypadków użycia infrastruktury HPC, które mogą zostać wykorzystane do komercyjnego zastosowania,
 • przygotowanie portalu internetowego, na którym partnerzy komercyjni będą mogli zgłaszać potrzebne im rozwiązania oraz uzyskiwać na nie odpowiedzi; portal będzie stanowić rozbudowane narzędzie do precyzyjnego wyjaśniania potrzebnych rozwiązań, a także negocjowania możliwości transferu wiedzy,
 • organizowanie dedykowanych warsztatów dla startupów pt. „Jak superkomputer może zmienić Twoją firmę?",
 • tworzenie systemów ostrzegania o potencjalnie niebezpiecznych działaniach w sieci krajowej,
 • transfer wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa pomiędzy centrami HPC a partnerami handlowymi.
W efekcie realizacji zadania zwiększą się umiejętności polskich użytkowników ze środowiska akademickiego, instytucji badawczych, administracji publicznej, przemysłu (startupów, sektora MŚP, dużych firm) w zakresie korzystania z zasobów HPC, technologii sztucznej inteligencji oraz zaawansowanego przetwarzania danych.
Kontakt: Marek Magryś
e-mail: m.magrys (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW:

https://cc.eurohpc.pl/ - strona Narodowego Centrum Kompetencji HPC w Polsce

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU EUROHPC JOINT UNDERTAKING


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
Premia na horyzoncie 2
Nazwa zadania: EuroCC: Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC
Wartość dofinansowania: 198 900,00 zł
Całkowita wartość zadania: 198 900,00 zł
Krótki opis zadania: Głównym celem projektu EuroCC jest stworzenie europejskiego systemu wsparcia technologicznego opartego o ściśle powiązane ze sobą Narodowe Centra Kompetencji w poszczególnych krajach europejskich, co pozwoli na odnoszenie korzyści środowisku akademickiemu, sektorowi przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP) oraz administracji publicznej z dostępnej wiedzy specjalistycznej, doświadczenia i zasobów EuroHPC. W każdym uczestniczącym europejskim państwie zostanie wyznaczony jeden punkt kontaktowy, określony mianem Narodowego Centrum Kompetencji EuroHPC, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie projektu i realizację zadań na poziomie krajowym.