Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

European Open Science Cloud - EOSC

European Open Science Cloud (EOSC) jest inicjatywą zmierzającą do stworzenia wirtualnego środowiska wypełniającego założenia paradygmatu Otwartej Nauki. EOSC ma w łatwy i przejrzysty sposób udostępnić nie tylko dane naukowe, ale też zaawansowane narzędzia i zasoby do ich składowania, udostępniania, przetwarzania i zarządzania nimi.

W ramach EOSC tworzone są połączenia pomiędzy istniejącymi e-infrastrukturami badawczymi i naukowymi. Integracja następuje między innymi poprzez ujednolicenie zasad dostępu i autoryzacji dla badaczy z różnych państw. Dzięki osiągnięciom EOSC-Hub, jednego z rodziny finansowanych przez UE projektów budujących EOSC, stworzono platformę realizującą powyższe zadanie. EOSC-Portal stanowi miejsce styku pomiędzy dostawcami usług i zasobów naukowych oraz badaczami, którzy mogą skorzystać nie tylko z samych zasobów, ale też ze wsparcia technicznego i szkoleń. Zespół ACK Cyfronet AGH odegrał w tym zakresie kluczową rolę, zostając dostawcą portalu oraz rozwijając serwis Marketplace, który jest rozbudowanym katalogiem usług i dokumentacji udostępnianych przez partnerów EOSC.

Dalszy rozwój EOSC

Kluczowymi założeniami dalszego rozwoju EOSC jest rozbudowa Portalu oraz integracja usług od większej ilości dostawców.

Realizowany w latach 2019-2021 projekt EOSC Enhance (https://www.eosc-portal.eu/enhance) miał na celu usprawnienie Portalu pod kątem wygody i szybkości użytkowania. Prowadzone przez naszych specjalistów prace dotyczyły między innymi zaawansowanej analityki zachowań użytkowników w celu stworzenia i wdrożenia najlepszych praktyk user experience. Jednocześnie udostępniono nowe funkcjonalności.

Od września 2019 roku trwa projekt EOSC Synergy (https://www.eosc-synergy.eu/), mający na celu wdrożenie standardów EOSC dla kolejnych 9-ciu krajowych e-infrastruktur. Cyfronet, oprócz koordynacji działań na poziomie narodowym, wspiera proces planistycznie, szukając nowych, skutecznych rozwiązań dla integracji w innych krajach.

Z kolei EOSC Future jest kontynuacją i rozszerzeniem dotychczas prowadzonych prac. Projekt ma podwyższyć jakość ekosystemu EOSC dla jeszcze lepszego wsparcia europejskiej nauki oraz zachęcić naukowców do korzystania z udostępnianych zasobów. Ten cel jest realizowany poprzez dalsze prace nad Portalem, integrację kolejnych infrastruktur i inicjatyw naukowych. Dodatkowo, EOSC Future ma zapewnić długotrwałą stabilność EOSC. W ramach projektu Cyfronet odpowiada za rozwój jednego z trzech głównych komponentów Portalu: części skierowanej do użytkownika, w szczególności za jego elementy wspierające funkcjonalności Marketplace.

Równocześnie z rozwojem Portalu i towarzyszących platform w EOSC prowadzone są prace nad stworzeniem przejrzystych zasad współpracy, zarówno z dostawcami usług, jak i użytkownikami końcowymi. Tworzenie struktur formatywnych jest koordynowane przez EOSC Secretariat, w ramach którego tworzone są dyskusyjne grupy robocze. Ich celem jest zbieranie wymagań i opracowywanie form kontaktu oraz procedur. Polityka udostępniania danych w EOSC opiera się na zasadach FAIR: findability (wyszukiwalność), accessibility (dostępność), interoperability (interopeacyjność), and reusability (możliwość ponownego wykorzystania).

Portal EOSC jest dostępny pod adresem: https://eosc-portal.eu/.

Opisy działań Cyfronetu w poszczególnych projektach budujących EOSC:

Grupa projektów EOSC jest finansowana z programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020”.