Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

European Open Science Cloud - EOSC

European Open Science Cloud (EOSC) jest inicjatywą zmierzającą do stworzenia wirtualnego środowiska wypełniającego założenia paradygmatu Otwartej Nauki. EOSC ma w łatwy i przejrzysty sposób udostępnić nie tylko dane naukowe, ale też zaawansowane narzędzia i zasoby do ich składowania, udostępniania, przetwarzania i zarządzania nimi.

W ramach EOSC tworzone są połączenia pomiędzy istniejącymi e-infrastrukturami badawczymi i naukowymi. Integracja następuje między innymi poprzez ujednolicenie zasad dostępu i autoryzacji dla badaczy z różnych państw. Dzięki osiągnięciom EOSC-Hub, jednego z rodziny finansowanych przez UE projektów budujących EOSC, stworzono platformę realizującą powyższe zadanie. EOSC-Portal stanowi miejsce styku pomiędzy dostawcami usług i zasobów naukowych oraz badaczami, którzy mogą skorzystać nie tylko z samych zasobów, ale też ze wsparcia technicznego i szkoleń. Zespół ACK Cyfronet AGH odegrał w tym zakresie kluczową rolę, zostając dostawcą portalu oraz rozwijając serwis Marketplace, który jest rozbudowanym katalogiem usług i dokumentacji udostępnianych przez partnerów EOSC.

Dalszy rozwój EOSC

W 2019 roku rozpoczęto projekt EOSC Synergy (https://www.eosc-synergy.eu/), mający na celu wdrożenie standardów EOSC dla kolejnych 9 krajowych e-infrastruktur. Cyfronet, oprócz koordynacji działań na poziomie narodowym, wspiera proces planistycznie, szukając nowych, skutecznych rozwiązań dla integracji w innych krajach.

Kolejny z serii projektów, EOSC Enhance (https://www.eosc-portal.eu/enhance), ma na celu usprawnienie Portalu pod kątem wygody i szybkości użytkowania. Prowadzone przez naszych specjalistów prace dotyczą między innymi zaawansowanej analityki zachowań użytkowników w celu stworzenia i wdrożenia najlepszych praktyk user experience. Dzięki badaniom, wywiadom i zbieraniu informacji zwrotnej od prawdziwych użytkowników, Portal rozwija się, stając się coraz bardziej przyjazny użytkownikowi. Jednocześnie wdrażane są nowe funkcjonalności, dzięki którym badaczom łatwiej będzie wykorzystać europejskie usługi naukowe oraz zbiory danych otwartej nauki.
EOSC-Hub, EOSC Synergy i EOSC Enhance to projekty finansowane z programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020".

Równocześnie z rozwojem Portalu i towarzyszących platform, w EOSC prowadzone są prace nad stworzeniem przejrzystych zasad współpracy, zarówno z dostawcami usług, jak i użytkownikami końcowymi. Tworzenie struktur formatywnych jest koordynowane przez EOSC Secretariat, w ramach którego tworzone są dyskusyjne grupy robocze. Ich celem jest zbieranie wymagań i opracowywanie form kontaktu oraz procedur.
Polityka udostępniania danych w EOSC opiera się na zasadach FAIR: findability (wyszukiwalność), accessibility (dostępność), interoperability (interopeacyjność), and reusability (możliwość ponownego wykorzystania).

Więcej informacji na stronie: https://eosc-portal.eu/.