Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt EOSC-hub

Akronim: EOSC-hub
Pełna nazwa: Integracja i zarządzanie serwisami Europejskiej Chmury dla Otwartej Nauki (Integrating and managing services for the European Open Science Cloud)
Logotyp:
Czas trwania: 1.01.2018 r. - 31.03.2021 r.
Cel: Celem projektu EOSC-hub było przygotowanie uruchomienia produkcyjnej infrastruktury dla otwartej nauki w Europie. Realizacja opierała się na istniejących serwisach reprezentujących poziom TRL8 i wyższy. Ponadto w ramach prac prowadzonych było wiele aktywności integracyjnych umożliwiających aktywizację różnych grup środowiskowych dając im możliwość właściwej integracji z europejską chmurą.
Jednak najważniejszym celem była praktyczna aplikacja rozwiązań wypracowanych w ramach projektu EOSC-Pilot do realnego środowiska wielkiej skali rozproszonego na większość krajów europejskich.
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH w ramach projektu realizował zagadnienia związane z rozproszonym zarządzaniem danymi w tym środowisku. Ponadto odpowiadał za aspekty związane z rynkiem usług jak i zarządzanie grantami w tym złożonym środowisku.
Kontakt: Łukasz Dutka
e-mail: l.dutka (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW:
http://www.eosc-hub.eu/


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
Projekty Międzynarodowe Współfinansowane
Nazwa zadania: EOSC-hub: Integracja i zarządzanie serwisami Europejskiej Chmury dla Otwartej Nauki
Wartość dofinansowania: 1 344 510,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 493 901,00 zł
Krótki opis zadania: Celem projektu EOSC-hub było przygotowanie uruchomienia produkcyjnej infrastruktury dla otwartej nauki w Europie. Realizacja opierała się na istniejących serwisach reprezentujących poziom TRL8 i wyższy. Ponadto w ramach prac prowadzonych było wiele aktywności integracyjnych umożliwiających aktywizację różnych grup środowiskowych dając im możliwość właściwej integracji z europejską chmurą.
Jednak najważniejszym celem była praktyczna aplikacja rozwiązań wypracowanych w ramach projektu EOSC-Pilot do realnego środowiska wielkiej skali rozproszonego na większość krajów europejskich.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
Premia na horyzoncie
Nazwa zadania: EOSC-hub: Integracja i zarządzanie serwisami Europejskiej Chmury dla Otwartej Nauki
Wartość dofinansowania: 801 331,00 zł
Całkowita wartość zadania: 801 331,00 zł
Krótki opis zadania: Celem projektu EOSC-hub było przygotowanie uruchomienia produkcyjnej infrastruktury dla otwartej nauki w Europie. Realizacja opierała się na istniejących serwisach reprezentujących poziom TRL8 i wyższy. Ponadto w ramach prac prowadzonych było wiele aktywności integracyjnych umożliwiających aktywizację różnych grup środowiskowych dając im możliwość właściwej integracji z europejską chmurą.
Jednak najważniejszym celem była praktyczna aplikacja rozwiązań wypracowanych w ramach projektu EOSC-Pilot do realnego środowiska wielkiej skali rozproszonego na większość krajów europejskich.