Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt EOSC-hub

Akronim: EOSC-hub
Pełna nazwa: Integracja i zarządzanie serwisami Europejskiej Chmury dla Otwartej Nauki (Integrating and managing services for the European Open Science Cloud )
Logotyp:
Czas trwania: 1.01.2018 r. - 31.03.2021 r.
Cel: Celem projektu EOSC-hub jest przygotowanie uruchomienia produkcyjnej infrastruktury dla otwartej nauki w Europie. Realizacja opierać się będzie na istniejących serwisach reprezentujących poziom TRL8 i wyższy. Ponadto w ramach prac prowadzone będzie wiele aktywności integracyjnych umożliwiających aktywizację różnych grup środowiskowych dając im możliwość właściwej integracji z europejską chmurą.
Jednak najważniejszym celem jest praktyczna aplikacja rozwiązań wypracowanych w ramach projektu EOSC-Pilot do realnego środowiska wielkiej skali rozproszonego na większość krajów europejskich.
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH w ramach projektu będzie realizował zagadnienia związane z rozproszonym zarządzaniem danymi w tym środowisku. Ponadto będzie odpowiadać za aspekty związane z rynkiem usług jak i zarządzanie grantami w tym złożonym środowisku.
Kontakt: Łukasz Dutka
e-mail: l.dutka at cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW:
http://www.eosc-hub.eu/