Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt EOSC Enhance

Akronim: EOSC Enhance
Pełna nazwa: Ulepszenie Portalu EOSC i integracja serwisów tematycznych
Logotyp:
Czas trwania: 1.12.2019 r. - 30.11.2021 r.
Cel: Projekt EOSC Enhance miał na celu zbudowanie ulepszonej, bardziej zintegrowanej wersji Portalu EOSC (https://eosc-portal.eu/). Pierwsza wersja portalu była wynikiem współpracy między projektami eInfraCentral oraz EOSCHub. Zespół ACK Cyfronet AGH odegrał w tych pracach kluczową rolę zostając dostawcą portalu oraz rozwijając serwis Marketplace, który jest platformą prezentującą usługi EOSC.
Celem projektu była poprawa i rozszerzenie rozwiązań, które miały ułatwić odszukanie europejskich usługi naukowych oraz zbiorów danych otwartej nauki. W ramach projektu poszerzono katalog serwisów, nie tylko o liczbę opisanych tam usług, ale także o dokładniejsze o nich informacje. Ważnym zagadnieniem była integracja wybranych procesów operacyjnych, w tym zintegrowanego zamawiania usług u ich dostawców. Udostępniono przyjazy użytkownikowi portal umożliwiający weryfikację jakości oferowanych usług poprzez system certyfikacji EOSC oraz oferujący dostęp przez API do głównych funkcji.
Rola Cyfronetu: Głównym zadaniem ACK Cyfronet AGH w projekcie było wypracowanie i ulepszenie funkcji portalu dla użytkownika naukowego, zarówno działającego indywidualnie, w grupach badawczych, jak i w dużych konsorcjach naukowych.
Kontakt: e-mail: cyfronet (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW:
https://www.eosc-portal.eu/enhance


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
Premia na horyzoncie 2
Nazwa zadania: EOSC Enhance: Ulepszenie Portalu EOSC i integracja serwisów tematycznych
Wartość dofinansowania: 283 998,00 zł
Całkowita wartość zadania: 283 998,00 zł
Krótki opis zadania: Projekt EOSC Enhance miał na celu zbudowanie ulepszonej, bardziej zintegrowanej wersji Portalu EOSC (https://eosc-portal.eu/). Pierwsza wersja portalu była wynikiem współpracy między projektami eInfraCentral oraz EOSCHub. Zespół ACK Cyfronet AGH odegrał w tych pracach kluczową rolę zostając dostawcą portalu oraz rozwijając serwis Marketplace, który jest platformą prezentującą usługi EOSC.
Cel projektu to poprawa i rozszerzenie rozwiązań, które sprawią, że łatwiej będzie odszukać europejskie usługi naukowe oraz zbiory danych otwartej nauki. W ramach projektu poszerzony został katalog serwisów, nie tylko o liczbę opisanych tam usług, ale także o dokładniejsze o nich informacje. Ważnym zagadnieniem była integracja wybranych procesów operacyjnych, w tym zintegrowanego zamawiania usług u ich dostawców. Portal umożliwia weryfikację jakości oferowanych usług poprzez system certyfikacji EOSC. Nowy portal oferuje dostęp przez API do głównych funkcji, a dla użytkownika serwisu jest przyjazny.