Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt EPICURE

Akronim: EPICURE
Pełna nazwa: Wysokopoziomowe wsparcie aplikacji HPC
Logotyp:
Czas trwania: 01.02.2024 – 31.01.2028
Cel:

EuroHPC JU to agenda Komisji Europejskiej wdrażająca technologie HPC w Europie. Jednym z jej celów jest wsparcie działań pozwalających na efektywne wykorzystanie superkomputerów EuroHPC JU. Stąd potrzebne są prace mające na celu dostosowanie oprogramowania do architektury tych zasobów oraz wsparcie użytkowników i zwiększenie skali ich problemów badawczych. EPICURE będzie realizował te kierunki poprzez pomoc dla użytkowników, zarówno w dostosowywaniu ich aplikacji do architektur superkomputerów EuroHPC JU, jak również skalowaniu problemów badawczych. Duża część aktywności projektu to również intensywne testy aplikacji w środowisku HPC.

Głównym celem projektu EPICURE jest ustanowienie aktywności wsparcia dla aplikacji użytkowników EuroHPC na poziomach Level 2 i Level 3. Istniejące dotąd grupy wsparcia organizowane przez centra superkomputerowe hostujące superkomputery EuroHPC JU nie świadczyły tego typu usług. W ramach projektu powstanie grupa wsparcia aplikacji (Application Support Team, AST) której głównym zadaniem będzie współpraca z biurem oceny wniosków EuroHPC JU i bezpośrednie wsparcie projektów, które uzyskały czas obliczeniowy na zasobach EuroHPC JU. Główne zadania podejmowane przez AST to:

 • instalowanie wymaganych aplikacji użytkowników na zasobach superkomputerowych,
 • analiza efektywności dostosowanego oprogramowania,
 • analiza zależności złożoności skalowania od wielkości problemu badawczego,
 • dostosowanie kodów do istniejących bibliotek numerycznych,
 • optymalizacja kodów pod kątem efektywności dostępu do zasobów pamięci masowych oferowanych przez superkomputery EuroHPC JU,
 • optymalizacja efektywności obliczeniowej obliczeń.
 • Projekt ma na celu dotarcie do jak największej liczby użytkowników superkomputerów EuroHPC JU, również tych, którzy obecnie nie aplikują o zasoby EuroHPC JU ze względu na brak odpowiednio dostosowanego oprogramowania. W tym celu planowane są takie aktywności jak:
 • organizacja dedykowanych szkoleń dla użytkowników,
 • organizacja tematycznych workshopów dla użytkowników,
 • wytworzenie dokumentacji ułatwiającej użytkownikom przygotowanie aplikacji na superkomputery EuroHPC JU,
 • współpraca z innymi grupami i projektami komplementarnymi do projektu EPICURE w celu rozpowszechniania informacji o zasobach i możliwości adaptacji aplikacji do architektur superkomputerów EuroHPC JU.

Członkowie grupy AST będą również brać udział w technicznej ocenie wniosków użytkowników. W ramach prac powstanie również dedykowany aplikacjom portal internetowy, służący jednocześnie jako punkt kontaktowy z użytkownikami. Cyfronet jest zaangażowany w każdym z powyższych zadań, będzie również odpowiedzialny za organizację jednego z hackathonów.

Rola
Cyfronetu:
Cyfronet realizuje wszystkie główne aktywności projektu ze szczególnym uwzględnieniem dostosowywania aplikacji naukowych do architektur superkomputerów EuroHPC JU oraz poprawą ich skalowalności.
Kontakt:

Mariusz Sterzel
e-mail: m.sterzel (at) cyfronet.pl
tel.: (+48) 12 633 34 26

Strona WWW:
https://epicure-hpc.eu/
 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU EUROHPC JOINT UNDERTAKING


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
EuroHPC Joint Undertaking
Nazwa zadania: Wysokopoziomowe wsparcie aplikacji HPC
Wartość dofinansowania: 797 540,55 zł
Całkowita wartość zadania: 1 595 081,10 zł
Krótki opis zadania: Głównym celem projektu EPICURE jest ustanowienie aktywności wsparcia dla aplikacji użytkowników EuroHPC na poziomach Level 2 i Level 3. Istniejące dotąd grupy wsparcia organizowane przez centra superkomputerowe hostujące superkomputery EuroHPC JU nie świadczyły tego typu usług. W ramach projektu powstanie grupa wsparcia aplikacji (Application Support Team, AST) której głównym zadaniem będzie współpraca z biurem oceny wniosków EuroHPC JU i bezpośrednie wsparcie projektów, które uzyskały czas obliczeniowy na zasobach EuroHPC JU.
Data podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania 10.06.2024