Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Społeczeństwo informacyjne

Centrum nie ogranicza się tylko do prac na rzecz środowiska naukowego, również aktywnie uczestniczy w rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego.

Serwer WWW w ACK CYFRONET AGH pełni funkcję wizytówki w sieci Internet całego szeroko rozumianego Środowiska Naukowego Krakowa. Stale rozwijany i udoskonalany serwer cieszy się dużą popularnością. Miesięcznie rejestrowane jest około 1 000 000 dostępów z całego świata.

Obserwowane jest duże zainteresowanie tą usługą firm komercyjnych, które wykorzystują www w celach prezentacji swojej oferty oraz reklamy firmy.

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca CYFRONETu z Urzędem Miasta Krakowa. Zbudowana infrastruktura światłowodowa oraz system teletransmisyjny stanowią bazę eksploatowanego i rozbudowywanego przez Urząd Miasta Zintegrowanego Systemu „Ratusz".

Umowa podpisana w 1996 pomiędzy Gminą Miasta Krakowa oraz ACK CYFRONET AGH, dotycząca promocji miasta w sieci Internet, zaowocowała powstaniem ciągle rozwijanej prezentacji miasta Krakowa.

Udostępniany serwis, obok informacji ze świata nauki, prezentuje informacje dotyczące kultury, zabytków, turystyki, komunikacji oraz wielu innych dziedzin.

We współpracy z Urzędem Miasta ACK CYFRONET AGH zapewnił obsługę Wyborów Samorządowych w Krakowie (listopad 2002, listopad 2006, styczeń 2011). W ramach umowy z Urzędem Miasta Krakowa, od lipca 2003 Centrum tworzy i rozwija oprogramowanie oraz udostępnia w sieci Internet Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

W roku 2005 rozszerzono współpracę z UMK dla potrzeb Rad Dzielnic, bibliotek, szkół i placówek kulturalnych.

W czerwcu 2007 podczas  Konferencji „Miasta w Internecie" w ramach 9 edycji prestiżowego konkursu „Złota@ - Samorządowy Lider Elektronicznej Administracji". W kategorii „gminy miejskie" organizatorzy konkursu nagrodzili Złotą@2007 Kraków i Częstochowę.

W połowie 2013r. została uruchomiona nowa wersja oficjalnego serwisu miejskiego pod nazwą Miejska Platforma Internetowa „Magiczny Kraków".


  
 

W lutym 2013 r. aplikacja mobilna MyKRK została wyróżniona na kolejnej edycji konferencji Mobile TRends, jako jedna z 3 najlepszych aplikacji  miejskich.
W 2013 r. Cyfronet opracował aplikację internetową SI NAWIKUS wspomagającą składanie ofert i monitorowanie usług społecznych w ośrodkach wsparcia dla osób starszych.

W ramach projektu iTVP koordynowanego przez Telewizję Polską, CYFRONET uczestniczył w budowie systemu
udostępniania sygnału audiowizualnego na potrzeby Telewizji Interaktywnej w portalu www.tvp.pl .