Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Zadania realizowane z budżetu państwa w roku 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na rozbudowę infrastruktury informatycznej
Nazwa zadania: Rozbudowa sieci LAN w ACK Cyfronet AGH dla potrzeb środowiskowych usług teleinformatycznych (wniosek nr II/SP/482469/2021, umowa nr 7283/II/SP/2021, aneks nr 1)
Wartość dofinansowania: 2 392 344,14 zł
Całkowita wartość zadania: 2 704 665,39 zł
Krótki opis zadania: W ramach inwestycji przeprowadzona została rozbudowa sieci LAN w ACK Cyfronet AGH poprzez zakup: 1) serwera do centralnego rejestrowania i analizowania zdarzeń dotyczących lokalnego ruchu IP, 2) serwera monitorowania usług sieciowych w sieci lokalnej, 3) trzech serwerów do wirtualizacji usług sieciowych, 4) dwóch firewalli następnej generacji NGFW wraz z komponentem zarządczym "System Panorama".

Zakupiony sprzęt umożliwił realizację planowanych zadań: 1) budowa nowego systemu ochrony sieci lokalnej, 2) budowa nowoczesnej infrastruktury serwerów lokalnych usług sieciowych.


Inne realizowane projekty, współfinansowane z budżetu państwa, rozpoczęte w roku 2022:

EUMaster4HPC