Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Konkurs na pracę doktorską

Konkurs na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe ACK Cyfronet AGH jest już tradycją w naszym Centrum. Organizowany co roku, staje się ważnym wydarzeniem promującym badania prowadzone przez młodych naukowców.

Do poprzednich edycji Konkursu uczestnicy zgłosili wiele prac doktorskich poruszających różnorodne problemy naukowe z dziedziny chemii, fizyki i informatyki. Na przestrzeni kilku ostatnich lat zmienia się również wykorzystanie zasobów obliczeniowych. Młodzi naukowcy wykorzystują część lub nawet wszystkie elementy infrastruktury obliczeniowej Cyfronetu: klasyczne klastry obliczeniowe, platformę chmurową, serwery wyposażone w akceleratory graficzne GPGPU i platformę vSMP.

Laureaci Konkursu prezentują swoje prace podczas Dnia Otwartego Cyfronetu, a wybrane wywiady z uczestnikami Konkursu są publikowane w folderze informacyjnym ACK Cyfronet AGH.

Organizatorem Konkursu jest ACK Cyfronet AGH. Ocenie konkursowej poddawana jest wartość naukowa zgłoszonej pracy doktorskiej, możliwość jej praktycznego zastosowania oraz zakres wykorzystania zasobów obliczeniowych i pamięci składowania danych w Cyfronecie. Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody.

Informacje na temat edycji Konkursu w roku 2021

Wyniki edycji konkursu w roku 2021
Wyniki edycji Konkursu w roku
2020

Wywiady z uczestnikami poprzednich edycji Konkursu


Laureaci jednej z poprzednich edycji Konkursu