Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Konkurs na pracę doktorską - edycja 2023 - wyniki

W dniu 20.11.2023, w trakcie Dnia Otwartego ACK Cyfronet AGH, został rozstrzygnięty konkurs na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe Centrum.

Lista nagrodzonych w Konkursie (edycja 2023) przedstawia się następująco:

  • nagroda I – dr Karol Capała za pracę: „Anomalna dynamika stochastyczna w obszarze nieprzetłumionym",
  • nagroda II – dr inż. Przemysław Zaręba za pracę: „Synteza, właściwości oraz analiza konformacyjna nowych N-heksyloarylopiperazyn jako ligandów receptorów aminergicznych",
  • wyróżnienie – dr inż. Sylwia Gutowska za pracę: „Badanie struktury elektronowej, oddziaływania elektron-fonon i nadprzewodnictwa materiałów zawierających ciężkie pierwiastki",
  • wyróżnienie – dr Tomasz Skóra za pracę: „Dyfuzja i reakcje w zatłoczeniu: Teoria i symulacje".

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Laureaci tegorocznej edycji w towarzystwie przedstawicieli Sponsorów, promotorów prac doktorskich, członków Jury Konkursu oraz Dyrekcji ACK Cyfronet AGH.
Z nagrodami od lewej: dr Karol Capała, dr inż. Przemysław Zaręba, dr inż. Sylwia Gutowska oraz dr Tomasz Skóra