Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Laboratorium Zastosowań Technik Obliczeniowych

Kluczowym aspektem działania Laboratorium Zastosowań Technik Obliczeniowych jest opracowywanie modeli numerycznych oraz symulacji komputerowych w oparciu o architektury superkomputerowe, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania praktycznego w przemyśle. Laboratorium prowadzi własne badania dotyczące technik obliczeniowych, jak również śledzi i analizuje nowe rozwiązania w ich zastosowaniu.

Zespół Laboratorium nawiązuje współpracę w ramach polskich i międzynarodowych konsorcjów, wspólnie z partnerami realizując projekty ukierunkowane na opracowanie lub udoskonalenie procesów produkcji wyrobów metalowych. Wśród najważniejszych efektów tych działań znajdują się:

VirtROLL – Virtual strip rolling mill: głównym celem projektu było stworzenie systemu komputerowego wspomagającego elastyczne projektowanie technologii walcowania wyrobów płaskich na podstawie wyników obliczeń dedykowanych modułów do symulacji numerycznych.

PROTEUS-RS - Strategie optymalizacji procesów wytwarzania produktów długich w celu podniesienia jakości wyrobu gotowego poprzez minimalizację naprężeń rezydualnych: projekt przewiduje wykonanie modeli oraz szeregu symulacji numerycznych w oparciu o architektury komputerowe wysokiej wydajności na potrzeby projektowania procesu wytwarzania metalowych elementów długich.

Kontakt: Łukasz Rauch, lrauch (at) agh.edu.pl