Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

EuroHPC PL

Na początku 2021 roku rozpoczęła się realizacja projektu Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC – EuroHPC PL, którego celem jest zapewnienie nowoczesnej infrastruktury, w szczególności zasobów superkomputerów, specjalizowanych akceleratorów i usług laboratoriów na potrzeby środowiska akademickiego, podmiotów gospodarki i społeczeństwa.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum złożone z 7 podmiotów, w tym 5 członków Konsorcjum PLGrid: ACK Cyfronet AGH (koordynator), PCSS-ICHB PAN, CI TASK-PG, WCSS-PW, NCBJ, IITiS PAN oraz CFT PAN. Dzięki połączeniu unikalnej wiedzy specjalistycznej i doświadczenia partnerów, jedną z kluczowych cech infrastruktury będzie opracowanie hybrydowych zasobów obliczeniowych, obejmujących zasoby superkomputerowe wsparte architekturą algorytmów kwantowych i akceleratorów neuromorficznych.

EuroHPC PL ma ułatwić i poszerzyć dostęp do wielkoskalowego przetwarzania danych zarówno dla naukowców, jak i dla przedsiębiorców i w ten sposób zwiększyć konkurencyjność polskich podmiotów na tle Europy i świata. Realizacji tego zadania służą specjalizowane laboratoria:

Laboratorium modelowania i równoległego przetwarzania danych w środowisku przedeksaskalowym - celem jest zaprojektowanie i wdrożenie zaawansowanych systemów obliczeniowych dużej skali zlokalizowanych w Cyfronecie i WCSS oraz mniejszych maszyn, używanych do rozwoju technologii i aplikacji obliczeniowych dla systemów nowej generacji, w Cyfronecie oraz PCSS. Dodatkowo zostaną opracowane narzędzia umożliwiające efektywne zarządzanie systemami w środowisku produkcyjnym, integrację infrastruktury EuroHPC PL z innymi e-infrastrukturami polskimi i europejskimi oraz pozwalające wykorzystać zainstalowane superkomputery do realizacji obliczeń pilnych.

Laboratorium zastosowań obliczeń hybrydowych - adresuje potrzeby związane z zastosowaniami i wdrożeniem do praktycznego użycia komputerów kwantowych. Obliczenia hybrydowe stanowią obiecujący kierunek rozwoju obliczeń kwantowych, gdzie samo przetwarzanie kwantowe jest sprowadzone do roli elementu procesu, wspomaganego poprzez przetwarzanie klasyczne. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest szerokie zastosowanie przetwarzania kwantowego, włączając w to zastosowania uważane za niedostosowane do komputerów kwantowych.

Laboratorium zastosowania superkomputerów w medycynie - zadania skupiają się nad praktycznym zastosowaniem dużych mocy obliczeniowych w aplikacjach medycznych. Moc obliczeniowa może posłużyć do symulacji prowadzonej dla specyficznych warunków, wyniki uzyskane w ten sposób pozwalają na stworzenie indywidualnych terapii, które zawierają postępowanie zoptymalizowane dla konkretnego przypadku. Medycyna spersonalizowana już teraz stanowi istotny element ochrony zdrowia, prowadzone są prace nad rozwojem technik umożliwiających dalsze poszerzenie oferty spersonalizowanych terapii o nowe zagadnienia medyczne

Laboratorium efektywności energetycznej i obliczeniowej oprogramowania HPC - podstawowym działaniem jest praca nad rozwojem technik mających na celu redukcję kosztów operacyjnych maszyny, takich jak zużycie energii i zapotrzebowanie na chłodzenie, jak i praca nad optymalizacją oprogramowania działającego w środowisku superkomputerowym.

Więcej informacji na temat EuroHPC PL znajduje się na stronie: https://eurohpc.pl.

Szczegółowe informacje na temat udziału ACK Cyfronet AGH w Projekcie dostępne TUTAJ.

EuroHPC PL jako składowa większej całości

Projekt EuroHPC PL jest polskim elementem znacznie większej, ogólnoeuropejskiej inicjatywy. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (European High-Performance Computing Joint Undertaking – EuroHPC JU) zostało powołane w celu dynamicznego rozwoju istniejącej europejskiej infrastruktury komputerów dużej mocy i tym samym udostępnienia europejskim naukowcom mocy obliczeniowych porównywalnych z tymi dostępnymi w USA, Chinach i Japonii. EuroHPC JU zrzesza 33 państwa, w tym Polskę, która dołączyła w 2018 roku, oraz prywatnych członków. Wspólnym celem jest zakup i rozmieszczenie dwóch superkomputerów o mocy w skali eksaflopsów (EFlops = 1018 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę), które znajdą się w światowej TOP5 (pierwszej piątce listy TOP500).

Informacje dotyczące EuroHPC JU znajdują się na stronie: https://eurohpc-ju.europa.eu/.