Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt EuroHPC PL

Akronim: EuroHPC PL
Pełna nazwa: Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC – EuroHPC PL
Logotyp:
Czas trwania: 01.01.2021-31.12.2023
Cel: Celem jest budowa specjalistycznej infrastruktury ogólnego przeznaczenia na potrzeby obliczeń wielkoskalowych umożliwiającej podejmowanie wyzwań badawczych w kluczowych z punktu widzenia polskiego społeczeństwa, środowiska naukowego i gospodarki obszarach. Projekt jest polskim etapem rozwoju programu EuroHPC.
Rola Cyfronetu: Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH jest koordynatorem projektu oraz liderem Konsorcjum. Poza tym:
  1. w ramach „Laboratorium modelowania i równoległego przetwarzania danych w środowisku przedeksaskalowym” Cyfronet koordynuje zadania: I.1. „Platforma superkomputerowa”, I.2. „Platforma specjalizowanych akceleratorów” oraz I.4. „Platforma integracji e-infrastruktur”,
  2. w ramach „Laboratorium zastosowań obliczeń hybrydowych” Cyfronet koordynuje zadanie II.1. „e-Platforma kwantowego uczenia maszynowego”,
  3. w ramach „Laboratorium zastosowania superkomputerów w medycynie” Cyfronet koordynuje zadania: III.1. „Platforma modelowania na potrzeby medycyny spersonalizowanej” oraz III.2. „Platforma symulacji na potrzeby radioterapii”,
  4. w ramach „Laboratorium efektywności energetycznej i obliczeniowej oprogramowania HPC” Cyfronet koordynuje zadania: IV.2. „Platforma oprogramowania masywnie równoległego”, IV.3. „Platforma akceleracji oprogramowania HPC”, IV.4. „Platforma planowania wieloetapowych obliczeń z zastosowaniem akceleratorów kwantowych” oraz IV.6. „Pilotażowa platforma wydajnych zastosowań domenowych”.
Kontakt: Mariusz Sterzel
e-mail: m.sterzel (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55 w. 317
Strona WWW:
http://www.eurohpc.pl/