Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Superkomputer LUMI

Konsorcjum LUMI

ACK Cyfronet AGH koordynuje polskie działania w Konsorcjum LUMI, kóre buduje przed-eksaskalowy superkomputer, znajdujący się w momencie uruchomienia w światowej czołówce najszybszych komputerów. W skład kierowanego przez Finlandię konsorcjum, oprócz Polski, wchodzą również: Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Islandia, Norwegia, Szwecja i Szwajcaria.

Więcej o Konsorcjum: https://www.lumi-supercomputer.eu/lumi-consortium/.

Superkomputer LUMI

Superkomputer LUMI (Large Unified Modern Infrastructure) został zainstalowany w centrum danych CSC w Kajaani w Finlandii. Ma docelowo udostępniać europejskiej nauce i gospodarce ponad 550 PFlops mocy obliczeniowej, co odpowiada mocy 1,5 miliona nowoczesnych laptopów o dobrej konfiguracji, oraz 117 PB zasobów dyskowych, specjalizowane partycje i pakiety oprogramowania naukowego. Dzięki wykonywaniu większej liczby obliczeń w krótszym czasie i przetwarzaniu modeli bardziej precyzyjnych niż kiedykolwiek wcześniej, europejscy naukowcy będą mogli prowadzić badania w obszarach do tej pory dla nich niedostępnych. To z kolei stworzy podstawy dla innowacji i budowy gospodarki opartej na danych. Superkomputer LUMI ma wielkość porównywalną do kortu tenisowego i jest w 100% zasilany energią ze źródeł odnawialnych.

Więcej o LUMI: https://www.lumi-supercomputer.eu/.

Dostęp do LUMI dla naukowców z Polski

Dzięki udziałowi Polski w Konsorcjum polscy naukowcy mogą skorzystać z zasobów superkomputera LUMI. Dostęp jest zapewniany przez infrastrukturę PLGrid: w celu skorzystania z grantów obliczeniowych LUMI należy posiadać konto w Portalu PLGrid.

Konkurs na projekty pilotażowe

W 2021 roku rozpoczeto etap uruchamiania pilotażowych grantów obliczeniowych, mających na celu przetestowanie możliwości budowanej infrastruktury. Polska, jako członek konsorcjum, zgłasza projekty o potencjalnie dużym znaczeniu, wymagające użycia dużej ilości rdzeni obliczeniowych oraz potężnych zasobów dyskowych. Projekty pilotażowe są wyłaniane na drodze konkursów, które zostały zrealizowane w dwóch etapach:

  1. Projekty z obliczeniami opartymi o zasoby CPU (jesień 2021) - 2 projekty z Polski (konkurs rozstrzygnięty)
  2. Projekty z obliczeniami opartymi o zasoby GPU (styczeń 2022) - 2 projekty z Polski (przyjmowanie wniosków zakończone, wnioski w trakcie oceny)

Ocena wniosków i wyłonienie laureatów konkursu odbędzie się w oparciu o kryteria formalne, techniczne i merytoryczne, zgodnie z Regulaminem konkursu dostępnym poniżej oraz w Portalu PLGrid, w zakładce Granty/Projekty LUMI (po zalogowaniu).

Faza 1: CPU

Faza 2: GPU

Aktualności na temat LUMI

Więcej aktualności na stronie: https://www.lumi-supercomputer.eu/