Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Konkurs na pilotażowe granty obliczeniowe dla naukowców z Polski realizowane na superkomputerze LUMI

ACK Cyfronet AGH ogłasza konkurs na przydział czasu dostępowego poprzez realizację pilotażowych grantów obliczeniowych na superkomputerze LUMI, do którego polscy naukowcy mogą uzyskać dostęp za pośrednictwem Portalu PLGrid.

Konkurs został rozstrzygnięty. Wyniki zostały opublikowane w załączonym komunikacie.

Superkomputer LUMI jest jedną z najszybszych maszyn obliczeniowych świata i oferuje szybkość obliczeniową rzędu 552 PetaFlop/s (552 *1015 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę). Jest efektem współpracy konsorcjum LUMI, w skład którego wchodzi 10 europejskich państw z Finlandią na czele. Szczegółowe informacje na temat superkomputera LUMI znajdują się na stronie https://www.lumi-supercomputer.eu/. Polska, jako członek konsorcjum, ma prawo zgłosić dwa projekty pilotażowe w pierwszej fazie uruchamiania superkomputera (jesień 2021 r.) i dwa kolejne w drugiej fazie (koniec 2021 r.). 

Dwie fazy obejmują odpowiednio: 

  1. Intensywne przetwarzanie danych, obliczenia o wysokiej przepustowości i obciążenia związane z analizą danych o wysokiej wydajności (tylko CPU).
  2. Utrzymanie partycji GPU pod pełnym obciążeniem i zademonstrowanie jej skalowalności.

Niniejszy konkurs dotyczy pierwszej fazy, ukierunkowanej przede wszystkim na stworzenie testowego obciążenia partycji CPU i systemów składowania danych. Czekamy na projekty o ważnej tematyce badawczej, które potrzebują dużych zasobów obliczeniowych oraz będą realizowane poprzez wysokoskalowalne aplikacje.

Na etapie pilotażowym granty obliczeniowe nie będą mieć górnych ograniczeń przydzielonego czasu CPU, a użytkownicy są zachęcani do użycia tak dużej mocy, jak to będzie możliwe. Jednocześnie operator LUMI (CSC IT Centre for Science Ltd.) nie gwarantuje pełnej i nieprzerwanej dostępności zasobów przez czas trwania projektów pilotażowych. Po zakończeniu tych projektów użytkownicy będą zobowiązani do przekazania informacji zwrotnej dotyczącej wydajności systemu, środowiska obliczeniowego oraz uzyskanych wyników.

Ocena wniosków i wyłonienie laureatów konkursu odbędzie się w oparciu o kryteria formalne, techniczne i merytoryczne, zgodnie z Regulaminem konkursu dostępnym pod adresem www.cyfronet.pl/lumi

Zgłoszenie do konkursu

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w j. angielskim. Wnioski na grant pilotażowy należy przesyłać do 14.06.2021, wykorzystując przygotowany formularz wniosku, dostępny pod adresem https://portal.plgrid.pl, w zakładce Granty/Projekty LUMI. Formularz ten należy uzupełnić oraz przesłać w formacie PDF, zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod adresem https://portal.plgrid.pl

Do zgłoszenia wniosku wymagane jest posiadanie konta w Portalu PLGrid.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: helpdesk@plgrid.pl.