Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Pracownicy

Aby uzyskać połączenie z wybranym numerem wewnętrznym, należy najpierw wybrać numer centrali telefonicznej  12 632 33 55, a następnie tonowo numer wewnętrzny.

Imię i nazwisko
Name & surname
Tel. wewnętrzny
Extension number
Tel. bezpośredni
Direct number
Dyrektor Naczelny
Director
ACK-DN
Kazimierz Wiatr 203 +48126333426
Zastępca Dyrektora
Deputy Director
Karol Krawentek (ACK-ZDI) 111 +48126333426
Marek Magryś (ACK-ZDK) 606 +48126333426
Henryk Baniowski (ACK-ZDB) 211 +48126333426
Agnieszka Szymańska (ACK-ZDA) 202 +48126333426
Angelika Zaleska - Walterbach (ACK-ZDF) 206 +48126338053
Dział Sieci Komputerowych
Computer Networks Department
ACK-DSK
Krzysztof Gaweł (kierownik) 117 +48126341025
Dawid Banach 107 --
Marek Chorąży 110 --
Mateusz Ciepał 107 --
Anna Czepiel 116 --
Ireneusz Michał Hyra 109 +48126323708
Adam Krzyżek 118 +48126325216
Paweł Kurzyniec 113 -
Marcin Luboń 107 -
Małgorzata Magiera 116 -
Bartłomiej Matyszkowicz 107 -
Wacław Milecki 113 -
Jarosław Moskała 119 -
Jerzy Pawlus 118 +48126323610
Dział Komputerów Dużej Mocy
High Performance Computing Department
ACK-DKDM
Patryk Lasoń (kierownik) 603 -
Jacek Budzowski 604 -
Joanna Pająk 604 -
Maciej Pawlik 604 -
Dział Oprogramowania HPC
HPC Software Department
ACK-DOHPC
Łukasz Flis (kierownik) 603 -
Maciej Czuchry 605 -
Andrzej Dorobisz 706 -
Oskar Klimas 706 -
Klemens Noga 605 -
Bartosz Soból 706 -
Bartosz Sułkowski 605 -
Maciej Szpindler 706 -
Dział Cyberbezpieczeństwa
Cybersecurity Department
ACK-DCB
Krzysztof Niziołek (kierownik) 208 -
Bartosz Fiejdasz 208 -
Emilia Piecuch 208 -
Piotr Słowakiewicz 208 -
Mateusz Tomczyk 208 -
Dział Bezpieczeństwa Danych
Data Security Department
ACK-DBD
Grzegorz Sułkowski (kierownik) 707 -
Tomasz Pawlus 703 -
Dział Pamięci Masowych
Mass Storage Department
ACK-DPM
Adrian Marszalik (kierownik) 703 -
Oskar Borkowski 704 -
Hubert Kubis 704 -
Krzysztof Oziomek 704 -
Sebastian Ślęzak 704 -
Dział Użytkowników
Users Department
ACK-DU
Robert Pająk (kierownik) 321 -
Joanna Kasina 321 -
Kamil Mucha 321 -
Dział Centrum Operacyjne
Operational Center Team
ACK-DCO
Andrzej Zemła (kierownik) 314 -
Bartłomiej Bańda 309 -
Mieszko Cholewa 309 -
Jacek Chudzik 312 -
Radosław Duma 309 -
Anna Golik 309 -
Marek Kasztelnik 705 -
Łukasz Kitowski 312 -
Elżbieta Kuligowska 312 -
Piotr Kulis 309 -
Jakub Perlak 309 -
Konrad Perłowski 309 -
Dział Techniczny Nawojki
Nawojki Technical Department
ACK-DTN
Damian Trela (kierownik) 410 -
Tomasz Buła 407 -
Artur Dorynek 407 -
Grzegorz Kochniarczyk 407 -
Bartosz Macheta 407 -
Sebastian Ziętara 407 -
Arkadiusz Zięba 407 -
Rafał Ziętko 410 -
Dział Techniczny Podole
Podole Technical Department
ACK-DTP
Mariusz Kula (kierownik) 734 -
Wojciech Czulak 633 -
Wacław Klimek 633 -
Przemysław Kuzdra 633 -
Krzysztof Rozwadowski 633 -
Grzegorz Strózik 633 -
Krzysztof Surówka 633 -
Mateusz Święs 633 -
Dział Systemów Wewnętrznych IT
Internal IT Systems Department
(ACK-DSWIT)
Henryk Baniowski (kierownik) 211 -
Jerzy Kołtun 207 -
Jakub Podgórski 207 -
Dział Administracyjny
Administration Department
ACK-DA
Agnieszka Szymańska (kierownik) 202 -
Łucja Barłowska 203 +48126333426
Justyna Bogusz 219 -
Michał Brzoskowski 220 -
Renata Dorynek 203 +48126333426
Monika Gólska 221 -
Marzena Grzywa 409 -
Joanna Kurek 220 -
Barbara Kurowska 209 -
Małgorzata Machnik 634 -
Lucyna Mądry 409 -
Marta Serwin 219 -
Krystyna Wójcik 409 -
Dział Ekonomiczno Finansowy
Financial and Accounting Department
ACK-DEF
Angelika Zaleska - Walterbach (kierownik) 206 -
Małgorzata Chajec 210 -
Patrycja Ciaćma 210 -
Marcin Bugaj 212 -
Anna Janda 216 -
Małgorzata Kurlit - Dukalska 217 -
Joanna Pitala 213 -
Izabela Seweryn 213 -
Dorota Wróbel 215 -
Dział Obsługi Projektów
Project Support Department
ACK-DOBP
Aleksandra Pałuk (kierownik) 310 -
Urszula Deńca 307 -
Barbara Kuśnierz 308 -
Emilia Piecuch 315 -
Katarzyna Ścipień 308 -
Joanna Urbaniec 322 -
Katarzyna Wolan 315 -
Laboratorium Akceleracji Obliczeń i Sztucznej Inteligencji
Calculation Acceleration and Artificial Intelligence Laboratory
ACK-LAOSI
Paweł Russek (kierownik) 319 +48126333426
Agnieszka Dąbrowska - Boruch 319 -
Ernest Jamro 319 -
Jan Krupiński 319 -
Maciej Wielgosz 319 -
Laboratorium Interdyscyplinarnych Obliczeń Naukowych
Interdisciplinary Scientific Computing Laboratory
ACK-LION
Joanna Kocot (kierownik) 311 --
Tomasz Balawajder 311 --
Maciej Leśniak 311 --
Mieszko Makuch 311 --
Krystyna Milian 311 --
Hubert Siejkowski 311 --
Jakub Sto 311 --
Bartłomiej Wenda 311 --
Laboratorium Technologii Chmurowych
Laboratory of Cloud Technologies
ACK-LTC
Łukasz Dutka (kierownik) 218 +48126333426
Michał Borzęcki 218 -
Bartosz Kryza 218 -
Jakub Liput 218 -
Darin Nikolow 218 -
Łukasz Opioła 218 -
Michał Orzechowski 218 -
Michał Stanisz 218 -
Bartosz Walkowicz 218 -
Agnieszka Warchoł 218 -
Laboratorium Przetwarzania Danych
Data Processing Laboratory
ACK-LPD
Roksana Wilk (kierownik) 311 --
Wiktor Florian 311 --
Paweł Gorczyca 311 --
Aleksandra Hojszyk 311 --
Michał Kołomański 311 --
Maria Kowalska 311 --
Katarzyna Lechowska-Winiarz 311 --
Lidia Minina 311 --
Agnieszka Pułapa 311 --
Marcelina Siwecka 311 --
Alicja Świerad 311 --
Anna Wałek 311 --
Patryk Wójtowicz 311 --
Jarosław Zbozień 311 --
Wojciech Ziajka 311 --
Laboratorium Metod Informatycznych w Medycynie
Laboratory of Information Methods in Medicine
ACK-LMIM
Marian Bubak (kierownik) 305 +48126333426
Sabina Lichołai 320 --
Marek Kasztelnik 705 --
Maciej Malawski 320 --
Jan Meizner 320 --
Piotr Nowakowski 320 --
Piotr Połeć 305 --
Laboratorium Technik Wizualnych
Visual Techniques Laboratory
ACK-LTW
Jacek Przybylski (kierownik) 203 -
Marian Przybylski 203 -
Laboratorium Programu PLGrid
PLGrid Program Laboratory
ACK-LPLG
Jacek Kitowski (kierownik) 218 +48126333426
Kazimierz Wiatr 203 +48126333426
Marian Bubak 318 +48126333426
Łukasz Dutka 218 +48126333426
Łukasz Flis 603 -
Karol Krawentek 111 +48126333426
Patryk Lasoń 603 -
Marek Magryś 606 -
Mariusz Sterzel 317 -
Andrzej Zemła 314 -
Laboratorium Zastosowań Technik Obliczeniowych
Laboratory of Applications of Computational Techniques
ACK-LZTO
Łukasz Rauch (kierownik) 203 -
Krzysztof Bzowski 203 -
Jacek Kitowski 218 -
Andriy Milenin 203 -
Maciej Pietrzyk 203 -
Szczepan Witek 203 -
Laboratorium Obliczeń Kwantowych
Quantum Computing Laboratory
ACK-LOK
Mariusz Sterzel (kierownik) 317 -
Tomasz Lamża 317 -
Grzegorz Mazur 317 -
Magdalena Paluchowska 317 -
Katarzyna Rycerz 317 -
Justyna Zawalska 317 -
Sekcja Obsługi Budynków
Buildings' Service Section
ACK-SOB
Krzysztof Heilman (kierownik) 634 -
Jarosław Brańka 416 +48126323355
Marek Pogoda 634 -
Sekcja Techniczna
Technical Section
ACK-ST
Lesław Krzyworzeka (kierownik) 411 -
Sekcja Obsługi KDM(ACK-SOKDM)
Marek Magryś (kierownik) 606 -
Kamila Balicka 605
Marta Maj 605 -
Karina Mierzeńska 605 -


Stan na dzień: 1 lutego 2024