Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Konkurs nr PLL/2022/03 na granty obliczeniowe dla naukowców z Polski realizowane na superkomputerze LUMI

ACK Cyfronet AGH ogłasza konkurs na granty obliczeniowe na dostęp do zasobów CPU i GPU na superkomputerze LUMI dla polskich naukowców.

Superkomputer LUMI jest jedną z najszybszych maszyn obliczeniowych świata i oferuje teoretyczną szybkość obliczeniową rzędu 552 PetaFlop/s (552 *1015 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę). Jest efektem współpracy Konsorcjum LUMI, w skład którego wchodzi 10 europejskich państw, którego liderem jest Finlanda. Polska, jako członek konsorcjum, ma prawo do korzystania z zasobów superkomputera poprzez granty obliczeniowe oraz testowe, wykorzystywane na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych. Szczegółowe informacje na temat superkomputera LUMI znajdują się na stronie https://www.lumi-supercomputer.eu/.

Zgłoszenie do konkursu

Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane wyłącznie w języku angielskim. Wnioski na grant obliczeniowy można składać za pośrednictwem Portalu PLGrid, wykorzystując przygotowany formularz wniosku, dostępny pod adresem https://portal.plgrid.pl, w zakładce Granty/Projekty LUMI. Formularz ten należy uzupełnić oraz przesłać w formacie PDF, zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod adresem https://portal.plgrid.pl. Do zgłoszenia wniosku wymagane jest posiadanie konta i aktywnej afiliacji w Portalu PLGrid. Ocena i wyłonienie najlepszych wniosków odbędzie się w oparciu o kryteria formalne, techniczne i naukowe, zgodnie z Regulaminem konkursu dostępnym pod adresem www.cyfronet.pl/lumi oraz zapisami "Procedury przydzielania czasu obliczeniowego na superkomputerze LUMI dla naukowców z Polski" (https://www.cyfronet.krakow.pl/zalacznik/8149).

Maksymalne wartości metryk wnioskowanych zasobów*:

Metryka   Wartość
CPU   20 000 000 CPUh
GPU   1 000 000 GPUh
Storage   10 000 000 TBh

*w przypadku zapotrzebowania na większe zasoby prosimy o kontakt przez https://helpdesk.plgrid.pl

Harmonogram konkursu:

25.07-5.09.2022 - przyjmowanie wniosków
do 4.11.2022 - ogłoszenie wyników konkursu
od 9.11.2022 - akceptacja wysokości przyznanych zasobów
od 14.11.2022 - dostęp do superkomputera LUMI dla wybranych wniosków

Ewentualne pytania prosimy zgłaszać przez https://helpdesk.plgrid.pl.