Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Nabór do EOSC Future Support Group

Projekt EOSC Future poszukuje ponad 200 "czempionów nauki", którzy wesprą kształtowanie usług i produktów European Open Science Cloud (EOSC). Zachęcamy badaczy ze wszystkich dziedzin naukowych do składania wniosków do 15 września.

Projekt EOSC Future stworzy środowisko z interoperacyjnymi zestawami danych badawczych i innymi wynikami badań, w tym publikacjami i kodem, profesjonalnymi usługami danych oraz dostępem do zasobów, takich jak przetwarzanie i przechowywanie, oraz usług, takich jak wykrywanie i archiwizacja danych.

Projekt stworzy tzw. „system systemów", który będzie wspierał europejskich naukowców w zarządzaniu całym cyklem życia danych: od udostępniania, zarządzania i wykorzystywania własnych danych po odkrywanie, ponowne wykorzystywanie i rekombinację zbiorów danych poprzez profesjonalnie świadczone usługi . Aby zagwarantować, że ten klaster produktów i usług odpowiada na zmieniające się rzeczywiste potrzeby naukowców, kluczowe jest aktywne zaangażowanie użytkowników.

Dlatego EOSC Future poszukuje zróżnicowanej grupy użytkowników i interesariuszy, którzy pomogą współtworzyć zaufane wirtualne środowisko danych. Za pośrednictwem EOSC Future User Group projekt zgromadzi zespół „czempionów EOSC" z różnych dyscyplin naukowych w całej UE, aby pomóc w testowaniu i udoskonalaniu usług i produktów. Grupa użytkowników będzie polegać na ankietach, grupach fokusowych lub sesjach testowych w celu walidacji wyników projektu.

Udział w EOSC Future User Group to cenna szansa na:

 • aktywne zaangażowanie się we współprojektowanie i walidację EOSC
 • wpływ na przyszłe osiągnięcia EOSC w imieniu reprezentowanej dziedziny nauki
 • bezpłatny dostęp do usług i zasobów EOSC z projektów H2020 finansowanych w ramach konkursu INFRAEOSC-07-2020.
 • podniesienie swoich kompetencji i możliwości kariery:
  • cenne doświadczenie, które możesz dodać do swojego CV
  • możliwość udziału w wydarzeniach i prezentacji swojej pracy na konferencjach EOSC
  • poszerzenie (między)narodowej sieci znajomości i współpracy (np. spotkania z różnymi ekspertami i profesjonalistami)
  • możliwości szkolenia i wsparcia w korzystaniu z usług EOSC
  • możliwość wsparcia mentorskiego

Komplet informacji oraz formularz aplikacyjny znajdują się na Portalu EOSC.

Zgłoszenia odbywają się do 15 września.