Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Dzień Otwarty 2015

Program Dnia Otwartego 23 listopada 2015

9.00 Otwarcie - Prof. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

Cyfronet Centrum Kompetencji Gridowych i Cloudowych - Prof. Kazimierz Wiatr, Dyrektor ACK Cyfronet AGH

Program PLGrid dla Nauki Polskiej Prof. Jacek Kitowski KI AGH, ACK CYFRONET AGH

Przyjazny dostęp do aplikacji i platform w PLGrid - Tomasz Szepieniec, ACK CYFRONET AGH

10:50 Obliczenia wielkiej skali w astrofizyce wysokich energii - projekt CTA

- Prof. Jacek Niemiec, IFJ PAN

Integracja badań naukowych geofizycznych zagrożeń antropogenicznych - projekt EPOS

- Prof. Stanisław Lasocki, IGF PAN

ANSYS - narzędzie do symulacji złożonych zjawisk wytrzymałościowych, przepływowych i pola elektromagnetycznego

- Dr Leszek Rudniak, SymKom

Zastosowanie pakietu ADF w opisie struktury elektronowej układów molekularnych oraz modelowaniu procesów chemicznych

- Dr Mariusz Mitoraj, Uniwersytet Jagielloński

12.50 Prometheus - Discover Your Parallel Universe

- Dr Paweł Gepner, Intel Co.

Innowacyjne technologie informatyczne zastosowane w superkomputerze Prometheus

- Krzysztof Góźdź, Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o.

Najszybszy system plików w Polsce dla superkomputera Prometheus

- Dariusz Skonieczny, COMTEGRA Sp. z o. o.


13.50 Wręczenie nagród dla laureatów konkursu na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe ACK CYFRONET AGH - Prof. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

Prezentacje laureatów:

Właściwości konformacyjne pochodnych α,β - dehydrofenyloalaniny

- Dr Aneta Buczek, Uniwersytet Opolski

Specjalizowane algorytmy numeryczne do dokładnego obliczania sum szeregów hipergeometrycznych wykorzystywanych w modelowaniu makroskopowo obsadzonych kwantowych stanów światła

- Dr Adam Buraczewski, Politechnika Warszawska

Synteza i charakterystyka materiałów hybrydowych w oparciu o nanostrukturalny TiO2 modyfikowany związkami aromatycznymi

- Dr Justyna Mech, Akademia Górniczo-Hutnicza

Analiza wtórnych metabolitów roślin przy użyciu metod spektroskopii oscylacyjnej oraz obliczeń kwantowo-chemicznych

- Dr Maciej Roman, Uniwersytet Jagielloński