Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Dzień Otwarty 2013

Otwarcie - Prof. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
Prof. Kazimierz Wiatr, Dyrektor ACK Cyfronet AGH

Założenia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój PO IR 2014-2020
Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

PLGrid PLUS - Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w ERA
Prof. Jacek Kitowski, KI AGH, ACK Cyfronet AGH

POWIEW - Program Obliczeń Wielkich Wyzwań nauki i techniki
Dr Paweł Russek, Dr Grzegorz Mazur

PLATON - Platforma Obsługi Nauki - Etap I: Kontener usług wspólnych
Adam Krzyżek

VPH-Share - Federowanie zasobów dla komputerowych symulacji w medycynie
Dr Marian Bubak

EUSAS - Europejski system symulacji dla asymetrycznych scenariuszy w misjach pokojowych
Dr Łukasz Dutka

MAPPER - Wsparcie dla aplikacji wieloskalowych
Dr Katarzyna Rycerz

UrbanFlood - uniwersalna platforma wczesnego ostrzegania przed skutkami klęsk żywiołowych
Dr Bartosz Baliśœ

CTA - Informatyczna infrastruktura sieci teleskopów Czerenkowskich
Tomasz Szepieniec

Architektura dla aplikacji równoległych
Dr Paweł Gepner, Intel Co.

Systemy obliczeniowe nowej generacji
Krzysztof Góźdź, Hewlett-Packard Polska

Wręczenie nagród dla laureatów konkursu na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe ACK CYFRONET AGH
Prof. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

Prezentacje laureatów:

Complementary Studies of Mesomorphic and Physicochemical Properties of a Novel Antiferroelectric (S)-1-methylheptyl-4-(4’-decyloxybiphenylthiocarboxy)- benzoate (MHPSBO10)
Dr Kacper Drużbicki, UJ

Metody poprawiania efektywnoœści algorytmu skalowania wielowymiarowego w kontekśœcie wizualizacji dużych zbiorów danych
Dr Piotr Pawliczek, AGH

Siła Lorentza w transporcie ładunku przez pierœścienie kwantowe
Dr Maciej Poniedziałek, AGH