Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • Środowiskowe Seminarium Superkomputerowe 1999/2000

Środowiskowe Seminarium Superkomputerowe 1999/2000

3 listopada 1999
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH w roku akademickim 1999/2000
Prof. Marian Noga, Dyrektor ACK CYFRONET AGH

10 listopada
Systemy wyszukiwania i katalogowania stron WWW
Tomasz Tatar, KI AGH

17 listopada
Modelowanie reakcji enzymatycznych
Dr Piotr Bała, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

24 listopada
Składowanie, archiwizacja i udostępnianie wielkich zbiorów danych. Współczesne rozwiązania sprzętowe i programowe.
Dr Jerzy M. Zaczek, ACK Cyfronet AGH

1 grudnia
Rozdzielanie pętli jako metoda optymalizacji w procesie zrównoleglania pętli
Dr inż. Zdzisław Szczerbiński, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, Gliwice

8 grudnia
Cechy komputerów Sun Enterprise podnoszące niezawodność, dostępność i łatwość serwisowania
Artur Opaliński, Sun Microsystems Poland

15 grudnia
System wirtualnych użytkowników
Paweł Wolniewicz, PCSS, Poznań

19 stycznia 2000
Metody klastrowania i algorytmy genetyczne w optymalizacji globalnej
Henryk Telega, II UJ

16 lutego
Serwer leksykalny języka polskiego
Marek Gajęcki, KI AGH

23 lutego
Europejski Konkurs Multimedialny
Prof. Wiesław Lubaszewski, KI AGH

1 marca
Klastry - potrzeba czy moda?
Dr Marian Bubak, KI AGH
8 marca
Prezentacja komputerów dużej mocy w ACK Cyfronet AGH: SGI Origin2000, HP Exemplar SPP1600, HP Exemplar S2000, IBM SP
Andrzej Oziębło, Piotr Wyrostek, Mieczysław Pilipczuk, ACK Cyfronet AGH
15 marca
Przegląd oprogramowania aplikacyjnego zainstalowanego na komputerach w ACK Cyfronet AGH
Marek Kwaśniewski, ACK Cyfronet AGH

22 marca
Przegląd nowoczesnych architektur komputerowych do obliczeń dużej skali (1).
Prof. Jacek Kitowski, Katedra Informatyki AGH

29 marca
Przegląd nowoczesnych architektur komputerowych do obliczeń dużej skali (2).
Prof. Jacek Kitowski, Katedra Informatyki AGH

5 kwietnia
Wyliczanie dynamiki kryształu i przejść fazowych z pierwszych zasad
Prof. Krzysztof Parliński, Instytut Fizyki Jądrowej

26 kwietnia
Analizy krajobrazowe przy użyciu modelu cyfrowego w kontekście Systemów Informacji Przestrzennej
Paweł Ozimek, Politechnika Krakowska

17 maja
Zastosowanie metody elementów brzegowych w akustyce
Dr hab. Andrzej Karafiat, Politechnika Krakowska

24 maja
Adaptacyjna metoda elementów skończonych typu hp w elektromagnetyzmie
Dr hab. inż. Waldemar Rachowicz, Politechnika Krakowska

31 maja
Generowanie i adaptacja siatek w zastosowaniu do metody elementów skończonych
Dr Jan Kucwaj, Politechnika Krakowska

14 czerwca
System opisu morfologii polskiej
Piotr Pisarek, KI AGH