Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
 • Start
 • Instrukcja instalacji programu

Instrukcja instalacji programu

Opcje i metoda konfiguracji może być różna w zależności od numeru wersji wykorzystywanego klienta poczty elektronicznej.

 

 1. Wybieramy rodzaj instalacji - Complete(zalecane) lub Custom.
 2. W trakcie pierwszego uruchomienia, program na samym początku zapyta się nas czy chcemy szyf rować na bieżąco bazy wiadomości i książek adresowych. Jeśli tak to należy zaznaczyć to pole a następnie wybrać jedną z trzech dostępnych metod:
  "Hasło"/"Żeton USB Alladin eToken"/"Żeton USB Rainbow iKey1000".
  Zalecana jest ta pierwsza, albowiem pozostałe mogą nie być dostępne na naszym komputerze.
 3. Następnie określamy macierzysty katalog dla poczty oraz to gdzie ma znajdować się skrót do programu i naciskamy "OK".
 4. Dwukrotnie podajemy hasło zabezpieczające nasze dane (nie mylić z hasłem skrzynki pocztowej, program będzie nas pytał o nie przed każdym uruchomieniem)
 5. Teraz już uruchomi się właściwy program i na początku poprosi nas o podanie hasła dostępowego oraz ewentualnie gdy korzystamy z innego klienta poczty zapyta się nas czy chcemy dowiązać pliki programu pocztowego pod Bat. Wybór należy do nas i nie będzie on miał wpływu na sposób działania programu.
 6. Po przebrnięciu tych kroków przystępujemy do tworzenia nowego konta. Zaznaczamy w tym celu odpowiednią opcję i idziemy dalej.
 7. Podajemy nazwę konta (nie ma ona nic wspólnego z adresem email, może to być np. nazwa "Fran ciszek (kinga)".
 8. Następnie zostaniemy poproszeni o podanie naszego adresu e-mail oraz nazwy organizacji.
 9. Teraz określamy protokół używany przy dostępnie do serwera (zalecane POP3) oraz adresy serwerów do odbioru i wysyłki poczty.
  W przypadku kingi obowiązuje adres:
  kinga.cyf-kr.edu.pl
  Następnie zaznaczamy opcję, że serwer SMTP wymaga uwierzytelniania.
 10. Teraz zostaniemy poproszeni o podanie hasła dla naszego użytkownika i ewentualnie możemy zarządać uwierzytelniania logowania(APOP)
  oraz by program zostawiał kopie wiad omości na serwerze.
 11. Określamy sposób łączenia się z internetem i idziemy dalej.
 12. Zapytani o to czy chcemy sprawdzić ustawienia konta wybieramy "Tak". Ustawienia te będą później również dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na naszym koncie i wybraniu "Właściwości".
 13. Klikamy na zakładkę serwery i jako rodzaj połączenia zarówno dla serwera poczty wychodzącej jak i przychodzącej wybieramy STARTTLS
  (wymagane na kindze).
 14. Teraz tworzymy testową wiadomość pocztową i ją komuś wysyłamy.
 15. Zostaniemy poinformowani, że nieznany jest certyfikat serwera, musimy więc go dodać do zaufanych.
 16. Teraz już będziemy mogli bezpiecznie zarówno odczytywać jak i wysyłać wiadomości