Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Dzień Otwarty 2010

Otwarcie
Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc, Prorektor ds. Nauki Akademii Górniczo-Hutniczej

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr, Dyrektor ACK Cyfronet AGH

PL-Grid - Przyjazna infrastruktura obliczeniowa dla e-Nauki
dr Mariusz Sterzel, ACK Cyfronet AGH

Architektury równoległe na potrzeby obliczeń wielkich wyzwań nauki i techniki
dr inż. Paweł Russek, ACK Cyfronet AGH

PLATON U4 - Usługa powszechnej archiwizacji -zabezpieczenie i archiwizacja danych w środowisku naukowym
Marek Pogoda, ACK Cyfronet AGH

Technologie i produkty dla HPC - Intel 2011-2013
Dariusz Wittek, Intel Technology Poland

Nowatorskie rozwiązania HP w realizowanych przez Cyfronet projektach obliczeniowych: PL-Grid, POWIEW i PLATON
Krzysztof Góźdź, Hewlett-Packard Polska

Komputery dużej mocy - technologie IBM w służbie nauki
Michał Stryga, IBM Polska

Wręczenie nagród dla laureatów konkursu na pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe ACK CYFRONET AGH
Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

Prezentacje laureatów nagrodzonych prac doktorskich:

Adaptacyjne algorytmy detekcji zdarzeń w szeregach czasowych
dr inż.Tomasz Pełech-Pilichowski, AGH, WEAIiE

Analiza odpowiedzi dynamicznej wielkogabarytowych ziemnych obiektów hydrotechnicznych na wymuszenia kinematyczne pochodzenia górniczego
dr Joanna Augustyńska, PK, Wydz. Inżynierii Lądowej

Implementacja w układach FPGA wybranych operacji zmiennoprzecinkowych
dr inż. Maciej Wielgosz, AGH, WEAIiE

Monitorowanie gridowych aplikacji naukowych sterowanych przepływem pracy
dr inż. Bartosz Baliś AGH, WEAIiE

Nowe materiały półprzewodnikowe na bazie dwutlenku tytanu i wybranych biocząsteczek. Otrzymywanie i charakterystyka fizykochemiczna
dr Sylwia Gawęda, UJ, Wydział Chemii

W kuluarach: stoisko PL-GRID