Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • Sieci
  • Konfiguracja i korzystanie z poczty za pomocą programu Thunderbird

Konfiguracja i korzystanie z poczty za pomocą programu Thunderbird

Opcje i metoda konfiguracji mogą być różne w zależności od numeru wersji wykorzystywanego klienta poczty elektronicznej.

Konfiguracja programu Thunderbird

Konfiguracja nowego konta pocztowego

Uwaga: w przypadku pierwszego uruchomienia programu zostanie automatycznie uruchomiony kreator dodawania nowego konta. W takim przypadku należy przejść do opisu Kreatora kont. Z głównego menu programu Thunderbird wybierz Edycja, a następnie Konfiguracja kont.

Kliknij przycisk Dodaj konto znajdujący się w lewej dolnej części okna Konfiguracji kont programu Thunderbird.

Uzupełnij dane swojego konta pocztowego:

  • Twoje imię, nazwisko lub pseudonim – imię i nazwisko lub nazwa instytucji
  • Adres e-mail – pełny adres e-mail

następnie kliknij przycisk Dalej.

Uzupełnij dane serwera pocztowego:

  • Wybierz typ serwera poczty przychodzącej – Serwer POP
  • Serwer poczty przychodzącej – kinga.cyf-kr.edu.pl
  • Serwer poczty wychodzącej – kinga.cyf-kr.edu.pl

następnie kliknij przycisk Dalej.

Uzupełnij dane konta pocztowego. Nazwa użytkownika – nazwa użytkownika konta pocztowego (login), a następnie kliknij przycisk Dalej.

Uzupełnij dane konta pocztowego. Nazwa konta – opisowa nazwa konta pocztowego, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Ostatnie okno kreatora kont prezentuje wszystkie wprowadzone informacje. W tym miejscu można je zweryfikować i poprawić, wracając do poprzednich ekranów kreatora za pomocą przycisków Wstecz i Dalej. Jeżeli wszystkie dane są prawidłowe, kliknij przycisk Zakończ.

Zaznacz zakładkę Serwer poczty wychodzącej (SMTP) znajdującą się z lewej strony okna Konfiguracji kont programu Thunderbird, a następnie zaznacz opcję Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła i TLS, jeżeli jest dostępne. Zweryfikuj pole Nazwa serwera oraz Użytkownik (powinny one zawierać nazwę serwera kinga.cyf-kr.edu.pl i nazwę użytkownika (jego login).

Uwaga! W przypadku problemów z wysyłaniem poczty z komputera, na którym jest zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, może być konieczne podanie portu numer 465 jako portu dla serwera poczty wychodzącej oraz zaznaczenie zamiast opcji "TLS, jeżeli jest dostępne" opcji "SSL". Konieczne może być także wyłączenie skanowania poczty wychodzącej w opcjach programu antywirusowego. Więcej informacji znajduje się w dalszej części tego dokumentu. Następnie kliknij zakładkę Konfiguracja serwera i zaznacz opcję Używaj bezpiecznego połączenia (SSL). Po kliknięciu przycisku OK możemy rozpocząć korzystanie z poczty.

Odbieranie poczty w programie Thunderbird

Aby odebrać pocztę, kliknij przycisk Pobierz znajdujący się w lewym górnym rogu programu. Po wykonaniu tej czynności zostanie wyświetlony certyfikat serwera kinga.cyf-kr.edu.pl. Aby zaakceptować certyfikat na stałe, zaznacz odpowiednie pole wyboru i kliknij OK.

Aby uzyskać dostęp do poczty, musimy wpisać hasło właściwe dla wprowadzonego wcześniej użytkownika.

W zależności od preferencji zaznacz opcję Użyj Menadżera haseł, aby zapamiętać to hasło.

Wysyłanie wiadomości w programie Thunderbird

Aby wysłać wiadomość, kliknij przycisk Napisz. Utwórz wiadomość, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Po wykonaniu poprzedniej czynności zostanie wyświetlony certyfikat serwera kinga.cyf-kr.edu.pl. Aby zaakceptować certyfikat na stałe, zaznacz odpowiednie pole wyboru i kliknij OK.

Aby uzyskac dostęp do poczty, musimy wpisać hasło właściwe dla wprowadzonego wcześniej użytkownika.

Po wprowadzeniu hasła poczta zostanie wysłana. W zależności od preferencji kliknij opcję Użyj Menadżera haseł, aby zapamiętać hasło.