Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
 • Start
 • Sieci
 • Konfiguracja i korzystanie z poczty za pomocą programu Pegasus

Konfiguracja i korzystanie z poczty za pomocą programu Pegasus

Opcje i metoda konfiguracji może być różna w zależności od numeru wersji wykorzystywanego klienta poczty elektronicznej.

Poniższy opis dotyczy konfiguracji programu w wersji 4.12a. Opis podaje te szczegóły konfiguracji, które są istotne dla odbioru poczty z bezpiecznego serwera poczty kinga.cyf-kr.edu.pl ACK CYFRONET.

Uwaga1: obsługę SSL (Secure Socket Layer), który jest niezbędny do kontaktu z kinga.cyf-kr.edu.pl, wprowadzono dopiero w wersji 4.10.
Wniosek: użytkownicy wcześniejszych wersji Pegasusa muszą zainstalować nowszą wersję.

Uwaga2: moduł "multiPOP" w Pegasusie obsługuje tylko zwykłe konta POP3.
Wniosek: jeśli chcemy odbierać pocztę z kilku kont na kilku serwerach, w tym z bezpiecznego serwera PŁ, to najlepiej będzie to załatwić przez opcję Tools/Identities - tam zdefiniować nowe "tożsamości" i je odpowiednio skonfigurować.

W przypadku błędów w opisie proszę pisać do autora opisu   user@cyf-kr.edu.pl

W niniejszym opisie zakładamy, że program jest już zainstalowany z domyślnymi ustawieniami.

 

Konfiguracja

Poniżej pokazano przykład konfiguracji dla użytkownika o identyfikatorze "zeta".

 1. Z menu "Tools" wybieramy opcję "Internet options".

 2. W zakładce "General", w polu "My Internet e-mail..." wpisujemy swój nowy adres. Klikamy na zakładkę "Receiving (POP3)".

 3. Z listy wybieramy (klikamy myszą na nazwie) konto, które chcemy zmienić. A następnie klikamy guzik "Edit" - pojawi się następne okno dialogowe.

 4. W zakładce "General", w sekcji "General settings..." wpisujemy nazwę serwera, swój identyfikator na tym serwerze i hasło.
  W sekcji "Optional and advanced..." wpisujemy numer portu 995.
  Klikamy na zakładce "Security".

 5. W sekcji "SSL/TLS..." wybieramy opcję "Via direct TLS connect".
  Opcji "Enable server certificate..." możemy na razie nie włączać.
  Zatwierdzamy "OK".

 6. Na następnym ekranie przełączamy się na zakładkę "Sending (SMTP)".
  Z listy wybieramy lub dodajemy nazwę "kinga.cyf-kr.edu.pl" i klikamy guzik "Edit".

 7. W zakładce "General" nie trzeba nic zmieniać, ale upewnić się trzeba czy wybrane są właściwe wartości.
  Przełączamy się na zakładkę "Security".

 8. W sekcji "SSL/TLS ..." wybieramy "Via STARTTLS" oraz można wybrać "Enable server certificate ...".
  W sekcji "SMTP Authentication" wybieramy opcję "Login to the SMTP server using the following details" i wpisujemy swój identyfikator i hasło.
  Zatwierdzamy "OK".

 9. Następne okno dialogowe zatwierdzamy "OK".
  To w zasadzie koniec.
  Powinniśmy teraz spróbować odebrać pocztę - ikonka wskazana na obrazku poniżej:

 10. oraz wysłać pocztę – ikonka z lewej. Po wysłaniu należy, po upływie 30 sekund, spróbować odebrać pocztę – okaże się czy serwer nie zwraca nam poczty z komunikatem "550 Relying denied". Jeśli tak będzie, należy dokładnie sprawdzić wszystkie opcje.

  Gratulacje. Program jest prawidłowo zainstalowany i skonfigurowany do odbioru poczty z serwera kinga.cyf-kr.edu.pl