Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • Sieci
  • Konfiguracja i korzystanie z poczty za pomocą programu Outlook Express

Konfiguracja i korzystanie z poczty za pomocą programu Outlook Express

Opcje i metoda konfiguracji może być różna w zależności od numeru wersji wykorzystywanego klienta poczty elektronicznej.

Aby czytać pocztę za pomocą programu Outlook Express, należy go najpierw odpowiednio skonfigurować.

Uruchomienie programu

lub w inny sposób

Ukaże sie okno startowe aplikacji

Po uruchomieniu aplikacji widzimy główny widok programu. Po lewej stronie mamy foldery z zawartością. Jeśli obok danego folderu mamy jakąś liczbę w nawiasie, oznacza ona ilość nieprzeczytanych wiadomości

Aby dokonać konfiguracji programu, wybieramy z menu górnego

a następnie

W kreatorze konta pocztowego wpisujemy następujące dane: Nazwa wyświetlana. Jest to nazwa, jaka będzie wyświetlana w nagłówku listu obok adresu e-mail użytkownika. W tym polu sugerujemy wpisać swoje imię i nazwisko. Jeśli pole to pozostanie puste, wtedy domyślnie nazwą wyświetlaną będzie adres e-mail uzytkownika.

Następne pole to pole Adres e-mail. Wpisujemy tu adres e-mail z serwera kinga w postaci username@cyf-kr.edu.pl

Następnie podajemy serwery POP3 i SMTP. Wpisujemy adres w postaci kinga.cyf-kr.edu.pl [tak jak na rysunku].

Kreator poprosi teraz o nazwę użytkownika i hasło. W polu Nazwa użytkownika wpisujemy nazwę użytkownika przyznaną przez administratora. W polu Hasło wpisujemy hasło, jakie zostało podane w karcie zgłoszenia.
UWAGA!: Jeśli użytkownik zmienił hasło, to wpisuje hasło zmienione. W przypadku kiedy użytkownik zagubił lub zapomniał hasło, po nowe hasło musi przyjść osobiście z dokumentem tożsamości do ACK CYFRONET AGH, Nawojki 11, pokój 119. Nie ma możliwości zmiany hasła na telefon.

Po zakończeniu działania kreatora ukazuje się okno z nowym serwerem pocztowym.

W tym momencie należy kliknąć przycisk Właściwości i pokaże się okienko z ustawieniami serwera. Należy przejść do zakładki Zaawansowane i zaznaczyć opcję Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia przy poczcie wychodzącej.

Zaznaczamy opcję Serwer wymaga uwierzytelnienia na zakładce Serwery. Natępnie zatwierdzić wszystko.

Po skonfigurowaniu aplikacji można wysyłac i odbierać pocztę.
Aby wysłac nową pocztę wystarczy nacisnąć ikonkę Nowa Wiadomość

Ukaże się okienko z następujacymi polami:
W pole Do: wpisujemy adresata listu.
Pole DW: to pole w którym możemy wpisać drugiego odbiorcę listu.
Pole UDW: to pole, w którym jeśli wpiszemy drugi adres odbiorcy tego listu, to adres ten nie będzie widoczny dla pierwszego odbiorcy listu.
W pole Temat: zazwyczaj wpisujemy temat lub sprawę jakiej ma dotyczyć dany list.

Po napisaniu wiadomości wystarczy kliknąć ikonkę Wyślij.