Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Zmiana delegacji domeny

Aby zmienić delegację domeny zarejestrowanej w ACK CYFRONET AGH należy:

 1. Skonfigurować nowe serwery DNS dla danej domeny
 2. Wypełnić Formularz rejestracji i aktualizacji nazw domen zaznaczając w polu 0a. literę A(ktualizacja)
 3. Nadesłać tekst formularza na adres: dns[at]cyfronet.pl włączając go do treści listu (nie obsługujemy listów zawierających załączniki).
 4. Wydrukować wypełniony formularz, podpisać, opatrzyć pieczęcią firmy (nie dotyczy osób fizycznych) i nadesłać faxem na numer +4812 6338054 lub pocztą na adres:

  ACK CYFRONET AGH
  ul. Nawojki 11
  30-950 Kraków
  skr. pocztowa 386


  z dopiskiem na kopercie "Aktualizacja domeny"

Zmiana delegacji wykonywana jest bezpłatnie, w ramach rocznej opłaty z tytułu utrzymania domeny. Serwery DNS są przeładowywane codziennie od poniedziałku do piątku, ok. godz. 15:30.

Firmy providerskie, obsługujące większą ilość domen zarejestrowanych w ACK CYFRONET mają dodatkowo możliwość grupowej zmiany delegacji. W tym celu prosimy administratora o nadesłanie na adres dns[at]cyfronet.pl listu zawierającego następujące dane:

A/Lista nazw domen, których delegacje ulegają zmianie
B/Nazwy i adresy IP dotychczasowych serwerów DNS
C/Nazwy i adresy IP nowych serwerów DNS (muszą być skonfigurowane dla obsługi domen z punktu A)


Dla potwierdzenia zmiany delegacji prosimy o nadesłanie powyższej informacji faxem lub listownie (jak w punkcie 4).