Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt FINDR

Akronim: FINDR
Pełna nazwa: Szybki i intuicyjny dostęp do danych pochodzących z obserwacji Ziemi
Logotyp:
Czas trwania: 01.02.2021 – 31.07.2023
Cel: Głównym celem projektu FINDR jest dostarczenie transparentnego i zunifikowanego dostępu do danych pochodzących z obserwacji Ziemi (Earth Observation Data), głównie satelitarnych, aby wspierać produkcję żywności oraz przemysł rolno-spożywczy. Do najważniejszych celów należą:
- tworzenie zintegrowanego i transparentnego przeglądu dostępnych danych pochodzących
z głównych systemów obserwacji Ziemi celem szybszego podejmowania decyzji
- zapewnienie dokładnych prognoz krótkoterminowych dotyczących dostępności danych satelitarnych umożliwiających podjęcie stosownych działań w przypadku brakujących regionów poprzez użycie alternatywnych źródeł danych
- bezkolizyjna integracja danych satelitarnych z różnych źródeł umożliwiająca czasowo-przestrzenne uzupełnianie istniejących i przyszłych produktów.
Partnerzy Fraunhofer EMI (koordynator), Helmholtz Center Potsdam German Research Center for Geosciences, eLEAF (ELE), ACK Cyfronet AGH
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH odpowiedzialny jest za budowę platformy zarządzania rozproszonymi danymi, której zadaniem jest dostarczenie zunifikowanego dostępu do danych pochodzących z heterogenicznych repozytoriów. Głównym wyzwaniem projektu będzie ukrycie złożoności rozproszonych repozytoriów pracujących w różnych technologiach i protokołach i dostarczenie zwirtualizowanego dostępu w formie POSIX. Ponadto planowana jest rozbudowa platformy zarządzania danymi o funkcjonalności wspierające łatwe użycie technologii funkcji FaaS, które pracując na zwirtualizowanym systemie plików POSIX nie są świadome złożoności rozproszonego systemu przetwarzania danych.
Kontakt: Łukasz Dutka
e-mail: l.dutka (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW:
W przygotowaniu

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU ERA-NET COFUND