Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt PROTEUS-RS

Akronim: PROTEUS-RS
Pełna nazwa: Strategie optymalizacji procesów wytwarzania produktów długich w celu podniesienia jakości wyrobu gotowego poprzez minimalizację naprężeń rezydualnych
Logotyp:
Czas trwania: 01.07.2020 r. - 31.10.2024 r.
Cel: W ramach projektu przewiduje się wykonanie modeli oraz szeregu symulacji numerycznych w oparciu o architektury komputerowe wysokiej wydajności na potrzeby projektowania procesu wytwarzania metalowych elementów długich. W projekcie opracowane zostaną metody numeryczne pozwalające na predykcję naprężeń rezydualnych podczas produkcji oraz procedury optymalizacyjne umożliwiające dobór najlepszych parametrów procesu. Metody obliczeniowe są na tyle złożone i zaawansowane, iż bez wykorzystania architektur HPC wykonanie badań nie będzie możliwe.
Rola Cyfronetu: ACK Cyfronet AGH jako Partner w projekcie PROTEUS-RS będzie odpowiedzialny za opracowanie modeli numerycznych naprężeń rezydualnych oraz symulacji komputerowych procesów walcowania wyrobów długich. Opracowane modele będą zaimplementowane w sposób zrównoleglony tak, aby możliwe było ich uruchomienie z wykorzystaniem architektur HPC, w szczególności architektur chmurowych i gridowych. Modele zostaną scalone z systemem VirtRoll, opracowanym w ramach projektu europejskiego Virtual strip rolling mill, RFSR-CT-2013-00007. System przygotowany jest do pracy z architekturami sprzętowymi wysokiej wydajności i będzie służył jako bazowe oprogramowanie do symulacji numerycznych i optymalizacji procesów produkcyjnych wyrobów długich.
Kontakt: Łukasz Rauch
e-mail: lrauch (at) agh.edu.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW:
w budowie

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
Projekty Międzynarodowe Współfinansowane
Nazwa zadania: PROTEUS-RS: Strategie optymalizacji procesów wytwarzania produktów długich w celu podniesienia jakości wyrobu gotowego poprzez minimalizację naprężeń rezydualnych
Wartość dofinansowania: 368 007,00 zł
Całkowita wartość zadania: 408 901,00 zł
Krótki opis zadania: W ramach projektu przewiduje się wykonanie modeli oraz szeregu symulacji numerycznych w oparciu o architektury komputerowe wysokiej wydajności na potrzeby projektowania procesu wytwarzania metalowych elementów długich. W projekcie opracowane zostaną metody numeryczne pozwalające na predykcję naprężeń rezydualnych podczas produkcji oraz procedury optymalizacyjne umożliwiające dobór najlepszych parametrów procesu. Metody obliczeniowe są na tyle złożone i zaawansowane, iż bez wykorzystania architektur HPC wykonanie badań nie będzie możliwe.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
Premia na horyzoncie 2
Nazwa zadania: PROTEUS-RS: Strategie optymalizacji procesów wytwarzania produktów długich w celu podniesienia jakości wyrobu gotowego poprzez minimalizację naprężeń rezydualnych
Wartość dofinansowania: 124 292,00 zł
Całkowita wartość zadania: 124 292,00 zł
Krótki opis zadania: W ramach projektu przewiduje się wykonanie modeli oraz szeregu symulacji numerycznych w oparciu o architektury komputerowe wysokiej wydajności na potrzeby projektowania procesu wytwarzania metalowych elementów długich. W projekcie opracowane zostaną metody numeryczne pozwalające na predykcję naprężeń rezydualnych podczas produkcji oraz procedury optymalizacyjne umożliwiające dobór najlepszych parametrów procesu. Metody obliczeniowe są na tyle złożone i zaawansowane, iż bez wykorzystania architektur HPC wykonanie badań nie będzie możliwe.