Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt PRIMAGE

Akronim: PRIMAGE
Pełna nazwa: Wykorzystanie metod symulacji komputerowej i analizy obrazów w spersonalizowanej diagnostyce raka
Logotyp:
Czas trwania: 1.12.2018 r. - 31.05.2023 r.
Cel: W ramach projektu PRIMAGE opracowano system wspierania decyzji klinicznych (Clinical Decision Support System – CDSS) dla leczenia nowotworów (nauroblastoma, glejak) występujących u dzieci. System został przygotowany z wykorzystaniem infrastruktury obliczeniowej wielkiej mocy. Dane pacjentów posłużą stworzonym w projekcie wieloskalowym modelom obliczeniowym raka do zdefiniowania biomarkerów chorób. Celem opracowania systemu CDSS było udostępnienie narzędzia wspomagającego onkologów zarówno w diagnozie, jak i w przewidywaniu postępów choroby i efektywności leczenia.
Rola Cyfronetu: Zespół ACK Cyfronet AGH odpowiadał za zaprojektowanie i dostarczenie odpowiedniego środowiska obliczeniowego dla celów badawczych projektu, w szczególności jego komponentów infrastrukturalnych (HPC, Cloud computing) oraz narzędziowych (Model Execution Environment – środowisko tworzenia i walidacji modeli symulacyjnych). Zespół brał udział w integracji obecnych i nowych repozytoriów danych medycznych z infrastrukturą obliczeniową projektu. W zakresie zadań ACK Cyfronet AGH znajdowało się również rozpowszechnianie wyników projektu, zwłaszcza na forum naukowym oraz środowisk związanych z przetwarzaniem wielkiej skali.
Kontakt: Marian Bubak
e-mail: bubak at agh.edu.pl
tel.: (+48 12) 328 33 56
Strona WWW:
https://www.primageproject.eu/


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
Premia na horyzoncie 2
Nazwa zadania: PRIMAGE: Wykorzystanie metod symulacji komputerowej i analizy obrazów w spersonalizowanej diagnostyce raka
Wartość dofinansowania: 462 682,00 zł
Całkowita wartość zadania: 462 682,00 zł
Krótki opis zadania: W ramach projektu PRIMAGE opracowano system wspierania decyzji klinicznych (Clinical Decision Support System – CDSS) dla leczenia nowotworów (nauroblastoma, glejak) występujących u dzieci. System wykorzystuje infrastrukturę obliczeniową wielkiej mocy. Dane pacjentów posłużą stworzonym w projekcie wieloskalowym modelom obliczeniowym raka do zdefiniowania biomarkerów chorób. Stworzony system CDSS pomaga onkologom zarówno w diagnozie, jak i w przewidywaniu postępów choroby i efektywności leczenia.