Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt PRIMAGE

Akronim: PRIMAGE
Pełna nazwa: Wykorzystanie metod symulacji komputerowej i analizy obrazów w spersonalizowanej diagnostyce raka
Logotyp:
Czas trwania: 1.12.2018 r. - 30.11.2022 r.
Cel: Projekt PRIMAGE planuje stworzyć system wspierania decyzji klinicznych (Clinical Decision Support System – CDSS) dla leczenia nowotworów (nauroblastoma, glejak) występujących u dzieci. System będzie wykorzystywał infrastrukturę obliczeniową wielkiej mocy. Dane pacjentów posłużą stworzonym w projekcie wieloskalowym modelom obliczeniowym raka do zdefiniowania biomarkerów chorób. Stworzony system CDSS będzie pomagał onkologom zarówno w diagnozie, jak i w przewidywaniu postępów choroby i efektywności leczenia.
Rola Cyfronetu: Zespół ACK Cyfronet AGH będzie odpowiadał za zaprojektowanie i dostarczenie odpowiedniego środowiska obliczeniowego dla celów badawczych projektu, w szczególności jego komponentów infrastrukturalnych (HPC, Cloud computing) oraz narzędziowych (Model Execution Environment – środowisko tworzenia i walidacji modeli symulacyjnych). Zespół będzie również brał istotny udział w integracji obecnych i nowych repozytoriów danych medycznych z infrastrukturą obliczeniową projektu. W zakresie zadań ACK Cyfronet AGH znajduje się również rozpowszechnianie wyników projektu, zwłaszcza na forum naukowym oraz środowisk związanych z przetwarzaniem wielkiej skali.
Kontakt: Marian Bubak
e-mail: bubak at agh.edu.pl
tel.: (+48 12) 328 33 56
Strona WWW:
https://www.primageproject.eu/