Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt PROCESS

Akronim: PROCESS
Pełna nazwa: Opracowanie innowacyjnych rozwiązań przetwarzania eksaskalowych danych (PROviding Computing solutions for ExaScale ChallengeS)
Logotyp:
Czas trwania: 1.11.2017 r. - 31.10.2020 r.
Cel: Rozwiązania opracowane w projekcie PROCESS są przełomowym krokiem na drodze do stworzenia innowacyjnych serwisów przetwarzania eksaskalowych, maksymalizujących korzyści, jakie niosą nowoczesne systemy obróbki danych. Do istotnych, przewidywanych rezultatów projektu należało pięć prototypowych serwisów zarządzania danymi wielkiej skali, zaimplementowanych z wykorzystaniem dojrzałych, modularnych, rozszerzalnych rozwiązań klasy open source, celem stworzenia przyjaznej dla użytkownika platformy obróbki danych. Serwisy te zostały następnie zbadane i przetestowane w oparciu o rzeczywiste problemy, zarówno w zakresie badań naukowych, jak i w komercyjnych aplikacjach pilotażowych. Do zrealizowania tych ambitnych celów konsorcjum projektowe zaangażowało wiodących partnerów związanych z ekosystemem przetwarzania danych wielkiej skali: centra superkomputerowe, społeczności naukowe (takie jak na przykład projekt SKA – Square Kilometer Array) borykające się z problemami, którym nie są w stanie sprostać istniejące narzędzia obróbki danych, a także doświadczonych twórców e-infrastruktur, wyspecjalizowanych w szybkim tworzeniu serwisów i aplikacji. Oprócz dostarczenia prototypowych serwisów zdolnych przetwarzać wielkie ilości danych, projekt PROCESS stanowi odpowiedź na postawione wyzwanie również w zakresie heterogeniczności przypadków użycia, bo obejmują m.in. informatykę medyczną, zarządzanie przychodami w liniach lotniczych, a także minimalizację zagrożeń związanych z katastrofami naturalnymi. Owa wszechstronność sprawia, że – prócz wspierania organizacji zmagających się ze współczesnymi wyzwaniami informatycznymi – rozwiązania zaproponowane przez PROCESS są adaptowalne do potrzeb rozmaitych grup użytkowników. Oparcie tworzonych prototypów na technologiach open source zwiększa ich potencjał wdrożeniowy, zaś w połączeniu z zaawansowaną, dojrzałą metodologią inżynierii oprogramowania, minimalizuje nakłady, których wymaga utrzymanie i obsługa serwisów opartych na rozwiązaniach proponowanych przez PROCESS.
Rola Cyfronetu Zespół ACK Cyfronet AGH koordynował prace w pakiecie JRA3 – Extreme Large Computing Service-oriented Infrastructure (infrastruktura serwisowa dla obliczeń bardzo dużej skali), a ponadto uczestniczył w opracowywaniu narzędzi dostępu do danych w ramach pakietów JRA2 i JRA4, w definiowaniu architektury projektu PROCESS w pakiecie JRA1 oraz w działaniach walidacyjnych podejmowanych w pakiecie SA1. Zespół ACK Cyfronet AGH zarządzał innowacyjnością w pakiecie NA2 i odpowiadał za szerzenie wiedzy o projekcie i jego zastosowaniach w pakiecie NA3.
Kontakt: Marian Bubak
e-mail: bubak (at) agh.edu.pl
tel.: (+48 12) 328 33 56
Strona WWW:
https://www.process-project.eu/


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej
lub nazwa programu lub funduszu:
Premia na horyzoncie
Nazwa zadania: PROCESS: Opracowanie innowacyjnych rozwiązań przetwarzania eksaskalowych danych
Wartość dofinansowania: 293 600,00 zł
Całkowita wartość zadania: 293 600,00 zł
Krótki opis zadania: Rozwiązania opracowane w projekcie PROCESS są przełomowym krokiem na drodze do stworzenia innowacyjnych serwisów przetwarzania eksaskalowych, maksymalizujących korzyści, jakie niosą nowoczesne systemy obróbki danych. Do istotnych, przewidywanych rezultatów projektu należało pięć prototypowych serwisów zarządzania danymi wielkiej skali, zaimplementowanych z wykorzystaniem dojrzałych, modularnych, rozszerzalnych rozwiązań klasy open source, celem stworzenia przyjaznej dla użytkownika platformy obróbki danych. Serwisy te zostały następnie zbadane i przetestowane w oparciu o rzeczywiste problemy, zarówno w zakresie badań naukowych, jak i w komercyjnych aplikacjach pilotażowych.