Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt PRACE-5IP

Akronim: PRACE-5IP
Pełna nazwa: PRACE – Piąta faza implementacji (PRACE 5th Implementation Phase Project)
Logotyp:
Czas trwania: 1.01.2017 r. - 30.04.2019 r.
Cel: Rozbudowa istniejącej infrastruktury PRACE o nowe lub udoskonalone usługi wspomagające prace rozproszonych systemów HPC.
Rola Cyfronetu: Cyfronet jako trzecia strona projektu realizowała zadanie WP6, WP4 i WP2 we współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania i skupiała się na realizacji zadań operacyjnych związanych z funkcjonowaniem rozproszonej infrastruktury PRACE HPC. Ponadto Cyfronet zaangażowany był w aktywności wsparcia migracji aplikacji na środowiska HPC.
Kontakt: Łukasz Dutka
e-mail: l.dutka (at) cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW: http://www.prace-ri.eu/prace-5ip/